icon-bg
icon-bg
icon-bg

TNI Professional

v. 6.2.1 / 10 cuoŋománnu 2024 / Alla Windows-vers. / Gratis i 60 dagar
Gratis i 60 dagar

Översikt

Programvara och licenser granskas i ett nätverk

Total Network Inventory 6 Professional tillhandahåller kraftfulla verktyg för programvaruinventering och licenshantering. Introduktion av modulen Software Asset Management.

Programvaruinventering

All programvara från dina Windows- och Mac OS-enheter samlas på ett ställe med omfattande sök- och filtreringsmöjligheter. Bläddra, organisera och identifiera din programvara och dina installationer, stjärnmärk viktiga objekt, tilldela taggar, lägg till kommentarer m.m.

Inbyggd mjukvarudatabas

Lägg inte tid i onödan på att konfigurera SAM-modulen. TNI har en inbyggd uppdateringsbar mjukvarudatabas, som gör att programmet automatiskt kan dela in din mjukvara i betald, kostnadsfri eller shareware, tilldela en kategori och välja en ikon som ska visas i listan.

Licenshantering

Lagra data om alla programlicenser du äger tillsammans med parametrar, licensnycklar, utgångsdatum, priser och alla tillhörande dokument, som fakturor och licensvillkor.

Licensstatus i realtid

Ha koll på alla viktiga data om distribution och licensiering av mjukvara i ditt nätverk. Se vilken mjukvara som för närvarande är licensierad och vilken som inte är det, med automatisk detektering av licensnycklar för populär mjukvara! Få omfattande information om problem med licensiering.

Rapportering

Sammanställ snabbt ingående rapporter om valfri aspekt av din mjukvara och ditt licensutbud, till exempel en lista över installationer, en licensieringssammanfattning eller en detaljerad beskrivning av alla licensieringsproblem. Automatisera rapporteringen med Task Scheduler. Kopiera, exportera eller skriv ut dina rapporter i många olika format.

Och mer…

Spåra förekomsten av mjukvara på specifika enheter. Kombinera olika versioner av samma mjukvara manuellt, eller automatisera åtgärden! Använd reguljära uttryck för att förbättra sökresultaten. Upptäck vad en tillämpning är till för med hjälp av snabba genvägar till Google-sökning eller utvecklarens webbplats.

Programvaruinventering

En plats för att visa allt

TNI behandlar programvara som hittas på Windows- och Mac OS X-enheter. Databasen för all din programvara visas på ett så bekvämt sätt som möjligt. Sök program efter titel och version med snabbsökning. Använd filter för att se all programvara från en specifik utgivare, all programvara som är installerad på valda enheter etc. Kombinera sökningar och filter som du vill.

Inbyggd mjukvarudatabas

TNI 6 innehåller en mjukvarudatabas som kan göra processen för inventering av mjukvara betydligt snabbare. Verktyget delar automatiskt in den detekterade mjukvaran i kategorier, anger distributionsmodellen och visar till och med deras olika ikoner från vår samling. Det enda du behöver göra är att tilldela mjukvaran till licenser.

Distributionsöversikt

Välj ett eller flera programvaruobjekt och se deras installationer omedelbart.

Rapporter

Rapporter för alla tillfällen

Visa valfri information från SAM-modulen som en detaljerad rapport. Programmet innehåller redan många mallar som gör att du kan hämta valfria data i form av en tabell med bara två klick. Oavsett om det gäller en lista över mjukvara som inte får vara installerad eller licensnycklar som hittats under en genomsökning finns den rätta rapporten alltid till hands.

Anpassade rapporter

Hittade du inte någon lämplig mall? Skapa din egen unika rapport med hjälp av ett särskilt verktyg. Alla data kan filtreras enligt angivna villkor och presenteras i en enskild tabell.

Slösa inte tid på att leta. Fäst rapporter som ofta används överst i listan med mallar.

Schemalagd generering av rapporter

Alla mjukvaru- och licensrapporter kan kopieras, skrivas ut eller exporteras till ett av de populära formaten. Dessutom kan processen för att överföra och skicka rapporter automatiseras fullständigt med Task Scheduler.

Licenshantering

Licensen är inte bara ett nummer

Många SAM-system representerar en licens som ett "antal aktiveringar". Vi vet att det är mer om en licens än det.

Efter att du köpt en programvarulicens, så lägger du till den på din SAM-lagringsplats. Knyt licensen till den tillämpliga programvaran. Ange dess pris, inköpsdatum och utgångsdatum.

Konfigurera den anpassade licensmodellen för varje licens på något av flera möjliga sätt. Medföljer en licensnyckel för denna licens? Kanske flera nycklar? Hur många aktiveringar tillåter varje nyckel?

Lägg till ytterligare viktig information, inklusive dokument, bilder eller andra filer.

Skapa så många licenser du behöver och hantera dem effektivt. När licensen skapats och konfigurerats ser du automatiskt dess licensstatus.

Licensstatus

Se vad alla data verkligen betyder

TNI 6 beräknar automatiskt status för uppfyllelse av programvarulicens utifrån fullständiga data på programvarudistributionen i nätverket tillsammans med information om alla licenser du äger och deras egenskaper.

Du kan se licensstatus per programvaruobjekt eller per licens. En tydlig färgkodning gör det lätt att se varje problem. Klicka bara på statusmeddelandet för att se en detaljerad förklaring av vad som är fel.

Skannern upptäcker licensnycklarna för en del program. Alla installationer som har en licensnyckel men saknar rätt licens visas i licensinkorgen.

När väl beräkningen utförts hålls statusen uppdaterad och speglar ändringarna på din lagringsplats.

Andra funktioner

Spåra programvaruinstallationer

Som nätverksadministratör förväntar du dig att en del programvaror installeras på vissa enheter, men inte på andra. Med programvaruspårning kan du märka en programvara som Måste ha eller Förbjuden för explicita uppsättningar av datorer.

Kombinera olika versioner

Oftast är den exakta delversionen av en mjukvara inte så viktig. Med TNI kan du kombinera alla olika versioner på en och samma rad, vilket förenklar ditt arbete betydligt. Processen för att kombinera versioner av samma mjukvara kan automatiseras helt för att hålla listan över program lättläst och aktuell.

Du kan bryta upp hopslagningarna när som helst.

Mjukvarusökning och reguljära uttryck

Om du hittar en mjukvara som du inte känner till tar modulen för mjukvaruredovisning dig snabbt till utvecklarens webbplats eller startar en sökning efter mjukvarans namn på Google.

Utför knepiga sökningar med reguljära uttryck och spara dem för senare användning.

Begränsningar i utvärderingsversion Broschyr EULA Installationsinstruktioner