icon-bg
icon-bg
icon-bg

TNI Professional

v. 6.2.1 / 10 April 2024 / Všechny Windows / Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Přehled

Audit softwaru a licencí v síti

Aplikace Total Network Inventory 6 Professional poskytuje výkonné nástroje na správu inventáře softwaru a licencí. Představujeme modul Správa softwarových aktiv.

Inventář softwaru

Veškerý software z vašich zařízení se systémem Windows a Mac OS je shromážděn na jednom místě s komplexními funkcemi vyhledávání a filtrování. Procházejte, organizujte a objevujte svůj software a instalace, označujte důležité položky hvězdičkou, přiřazujte štítky, přidávejte komentáře a používejte další funkce.

Integrovaná databáze softwaru

Neztrácejte čas nastavováním modulu SAM. Aplikace TNI obsahuje integrovanou aktualizovatelnou databázi softwaru, která umožňuje automaticky rozdělit váš software na placený, bezplatný a shareware, přiřadit kategorii a vybrat ikonu, která se zobrazí v seznamu.

Správa licencí

Uchovávejte data ke všem softwarovým licencím, které vlastníte, společně s jejich parametry, licenčními kódy, daty skončení platnosti, cenami a všemi doprovodnými dokumenty, jako jsou faktury a smlouvy EULA.

Aktuální stav licencí

Získejte přehled o všech důležitých datech týkajících se distribuce softwaru a licencí ve vaší síti. Zjistěte, ke kterému softwaru momentálně máte či nemáte licence, pomocí automatického rozpoznávání licenčních klíčů oblíbeného softwaru. Získejte vyčerpávající informace o problémech s licencemi.

Vytváření sestav

Vytvářejte rychlé a přesné sestavy týkající se jakéhokoli aspektu vašeho inventáře softwaru a licencí, jako například seznam instalací, souhrn licencí nebo podrobný popis všech problémů s licencemi. Automatizujte vytváření sestav pomocí Plánovače úloh. Kopírujte, exportujte nebo tiskněte sestavy v mnoha různých formátech.

A další…

Sledujte přítomnost softwaru na určitých zařízeních. Slučujte různé verze stejného softwaru – ručně nebo automaticky! Zlepšujte výsledky vyhledávání pomocí regulárních výrazů. Zjistěte účel libovolné aplikace pomocí rychlých zkratek na vyhledávání Google nebo web vývojáře.

Inventář softwaru

Zobrazení veškerého softwaru z jednoho místa

Aplikace TNI zpracovává software nalezený na zařízeních se systémem Windows a Mac OS X. Databáze veškerého vašeho softwaru je zobrazena tím nejpohodlnějším možným způsobem. Vyhledávejte aplikace pomocí okamžitého hledání podle názvu a verze. Pomocí filtrů zobrazte veškerý software od určitého vydavatele, veškerý software nainstalovaný na vybraných zařízeních a podobně. Kombinujte vyhledávání a filtry jakýmkoli požadovaným způsobem.

Integrovaná databáze softwaru

Aplikace TNI 6 obsahuje databázi softwaru, která může výrazně urychlit inventarizaci softwaru. Aplikace pomocí databáze automaticky rozdělí zjištěný software do kategorií, nastaví distribuční model a dokonce i zobrazí ikony softwaru z naší kolekce. Na vás zbude jen přiřazení softwaru k licencím.

Přehled distribuce

Vyberte jednu nebo více softwarových položek a ihned se zobrazí všechny jejich instalace.

Sestavy

Sestavy pro každou příležitost

Zobrazte jakékoli informace z modulu SAM jako podrobnou sestavu. Aplikace obsahuje mnoho šablon, které vám umožní získat všechna data v podobě tabulky pouhými dvěma kliknutími. Ať je to seznam softwaru, jehož instalace není povolena, nebo licenční klíče nalezené během prohledávání, příslušná sestava je vždy po ruce.

Vlastní sestavy

Nenašli jste vhodnou šablonu? Vytvořte si pomocí speciálního nástroje svou vlastní. Jakákoli data lze filtrovat podle zadaných podmínek a zobrazit v jedné tabulce.

Neztrácejte čas hledáním. Připněte často používané sestavy na začátek seznamu šablon.

Naplánované generování sestav

Všechny sestavy softwaru a licencí lze kopírovat, tisknout nebo exportovat do jednoho z oblíbených formátů. Ukládání a odesílání sestav lze navíc plně automatizovat pomocí Plánovače úloh.

Správa licencí

Licence není jen číslo

V mnoha systémech SAM je licence vyjádřena jako "počet aktivací". My však víme, že správa licencí může být mnohem komplexnější.

Po zakoupení jakékoli softwarové licence ji přidejte do úložiště SAM. Připojte licenci k příslušnému softwaru. Zadejte její cenu, datum nákupu a datum vypršení platnosti.

Jedním z mnoha dostupných způsobů nastavte pro každou licenci vlastní licenční model. Poskytuje tato licence licenční kód? Nebo několik kódů? Kolik aktivací každý kód umožňuje?

Přidejte další důležité informace včetně dokumentů, obrázků a jakýchkoli dalších souborů.

Vytvořte tolik licencí, kolik budete potřebovat, a efektivně je spravujte. Po vytvoření a nastavení licence se automaticky zobrazí stav licencí.

Stav licencí

Zjistěte, co všechna tato data skutečně znamenají

Aplikace TNI 6 automaticky vypočítá stav souladu s licencemi na základě podrobných dat o distribuci softwaru ve vaší síti společně s informacemi o všech licencích, které vlastníte, a jejich vlastnostech.

Stav licencí lze zobrazit podle softwarových položek nebo podle licencí. Díky zřetelnému barevnému kódování ihned vyniknou jakékoli případné problémy. Pouhým kliknutím na stavovou zprávu zobrazíte podrobný popis problému.

Vyhledávací program rozpozná licenční kódy některého softwaru. Všechny instalace s licenčním kódem, ke kterým neexistuje příslušná licence, se zobrazí ve schránce licencí.

Po provedení výpočtu je stav udržován aktuální a odráží změny inventáře.

Další funkce

Sledování instalací softwaru

Jako správce sítě očekáváte, že některý software má být nainstalován na určitých zařízeních, na jiných však ne. Pomocí funkce sledování softwaru můžete software označit jako povinný nebo zakázaný pro určité skupiny počítačů.

Slučování různých verzí

Přesná podverze softwarového programu většinou není důležitá. Pomocí aplikace TNI můžete všechny různé verze sloučit do jednoho řádku a tím si velice usnadnit život. Slučování verzí stejného softwaru lze plně automatizovat, aby byl seznam programů neustále přehledný a aktuální.

Sloučení můžete kdykoli zrušit.

Vyhledávání softwaru a regulární výrazy

Pokud narazíte na software, o kterém nic nevíte, modul inventarizace softwaru vás rychle přenese na web vývojáře nebo spustí vyhledávání názvu softwaru na Googlu.

Provádějte složitá vyhledávání pomocí regulárních výrazů a uložte si je k pozdějšímu použití.

Omezení zkušební verze Brožura EULA Pokyny k instalaci