icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Inventory

v. 6.2.1 / 10 cuoŋománnu 2024 / Alla Windows-vers. / Gratis i 60 dagar
Gratis i 60 dagar

Översikt

Nätverksinventering

Introduktion av Total Network Inventory 6, lösning för PC-granskning och programvarulagerhantering.

Windows-datorer, macOS-datorer, Linux-datorer, FreeBSD-datorer och Linux-baserade datorer kan skannas utan förinstallerade agenter – du behöver bara känna till administratörens lösenord. Skanna enstaka noder, nätverksadressintervall eller Active Directory-struktur.

Lager

Varje dator tar upp tiotals kilobytes i TNI 6:s centraliserade lagringsutrymme. Grupptillgångar, ger dem tillgång till kommentarer och lägger till ytterligare information. Total Network Inventory 6 visar upp ditt nätverk i all sin glans!

Rapporter

Skapa anpassbara rapporter för olika datakategorier. Konstruera tabellrapporter med hundratals fält utgående från datamodellen i TNI 6. Rapporter kan kopieras, exporteras eller skrivas ut, och sökfunktionen visar resultatet innan du slutat skriva.

Ändringslogg

Spåra och bläddra bland ändringar i maskinvara och programvara. Få reda på när ett program installeras, avinstalleras eller uppdateras på datorer i ditt nätverk, se maskinvara som ansluts eller tas bort, användningsdynamik för diskutrymme och mycket mer.

Schemaläggare för genomsökning

Schemalägg datainsamling. Skapa både enskilda senarelagda genomsökningar och återkommande uppgifter, till exempel varje dag, på fredagar eller första måndagen i varje månad. Sök igenom olika resurser vid olika tillfällen och håll ditt inventarium uppdaterat.

och mer...

Skapa en databas som innehåller dina nätverksanvändare, lagra lösenord för olika tillgångar och protokoll, och följ tillgångarnas onlinestatus i realtid. De här och många andra funktioner i TNI 6 kommer att förenkla din nätverksgranskning.

Skanning

Skanna allting

Tab 7

Microsoft Windows-baserade datorer.

Apple macOS-baserade datorer.

Linux-baserade tillgångar.

FreeBSD-baserade tillgångar.

ESX/ESXi-servrar.
 

Varje nätverksenhet som stöder SNMP-protokoll.

Vad behövs?

Du behöver bara ett administratörslösenord. Det behövs inga förinstallerade agenter på fjärrdatorn eller några andra förberedelser för en nätverksgranskning. Installera Total Network Inventory 6 på en enda dator, och du kommer att ha tillgång till information om hela nätverket inom ett par minuter.

Riktigt intelligent skanner

Tala bara om för programmet vad du behöver skanna, så börjar den analysera ditt nätverk: hittar alla noder inom IP-intervallet, visar en lista över alla arbetsgruppsdatorer och tar fram domänstrukturen. Välj noderna, ange inloggningsnamn och lösenord för enskilda tillgångar eller grupper, och klicka på Start scan (Starta skanning).

Inom några minuter är skanningen klar och insamlade data placeras i TNI 6:s lagringsutrymme. Ditt PC- och Mac-lager är klart att användas.

Synkronisering med Active Directory

Inom domännätverk kan data som lagrats av TNI synkroniseras med Active Directory. Detta gör det möjligt för dig att direkt återskapa hierarkin av AD-objekt i programmet och få en lista över alla användare och datorer i domänen. Med Task Scheduler kan AD-synkronisering automatiseras på samma sätt som genomsökning.

Schemalagd skanning

Skapa en lista över resurser som du behöver skanna senare eller flera gånger och ange i TNI när du vill att de ska skannas. Skapa komplexa tidstriggrar med hjälp av schemaläggningsverktyget.

Du kan skapa ett obegränsat antal schemalagda aktiviteter med olika triggrar. Håll dina data uppdaterade automatiskt!

Inventering

Central lagring

TNI 6-lagringsplatsen är en vanlig mapp på din hårddisk. Varje dator visas där som en enskild fil. Du kan enkelt flytta dessa filer till en annan lagringsplats eller säkerhetskopiera dem. Genom att dela lagringsmappen kan du arbeta med den från olika datorer. Glöm inte att skydda din lagringsplats med ett lösenord för att skydda dina data.

Allt du behöver för maskinvaruredovisning

Bifoga noter, lagernummer och ytterligare text, pris och datafält till dina datorer. Alla data sparas på ett ställe - alltid till hands. Maskinvaruinventering har aldrig varit så enkelt och flexibelt.

Översikt över nätverket

Nätverksträdet kan visa olika data: nätverksnamn, IP-adress, lagernummer, ikon och namn på operativsystem, onlinestatusindikator och mycket mer. Total Network Inventory 6 upptäcker virtuella system automatiskt och markerar dem. Samtliga data kan användas för sökning: om du vet någonting om datorer kan du hitta dem bland hundratals andra på ett ögonblick!

Rapporter

Hålla data organiserade

Du kan granska varje skannad dator som om du hade den framför dig.

Du hittar detaljerad information om maskinvara, operativsystem, installerad programvara, antivirusprogram, användarkonton m.m. och bekvämt indelat i rapportkategorier.

Ta med valfritt antal datorer och kategorier i en enda rapport.

Tabellrapporter

Rapportgeneratorn gör det möjligt att visa inventeringsdata i en behändig och beskrivande tabell. Vilka data som visas i dina rapporter är helt upp till dig.

Skriv ut, exportera och generera rapporter enligt ett schema

Varje rapport kan skrivas ut i kortfattad eller fullständig form, kopieras till ett kalkylprogram eller exporteras till XLSX-, PDF-, RTF-, CSV-, HTML-format eller andra format.

Om du behöver skapa en rapport regelbundet kan du alltid automatisera en sådan uppgift med Task Scheduler. Genererade rapporter kommer att exporteras i det format du väljer och sedan skickas via e-post eller sparas på en ftp-server.

Streckkoder

Anpassade streckkoder

Skanna och skriv ut dina egna streckkoder för att inventera och märka kontorsutrustningen. Detta gör att det går betydligt snabbare att söka efter resurser, och det går dessutom att undvika manuella misstag som lätt sker vid manuella sökningar för att identifiera enheter.

TNI 6 stöder alla populära typer av linjära och tvådimensionella streckkoder. QRPDF417Code 93 och andra typer kan användas för olika ändamål och för att lagra olika mängder data.

Anslut en extern maskinvaru- eller programvaruskanner. Med Total Network Inventory kan du ange ett kortkommando som kommer att starta en sökning efter resurser med hjälp av deras streckkoder.

Generering av streckkoder

Ange och spara tillverkares streckkoder, såsom maskinvarumodeller och serienummer. Du kan lägga till ett obegränsat antal streckkoder till varje resurs.

Det går också att skapa streckkoder från mallar. Detta gör det möjligt för systemet att automatiskt skapa en streckkod som innehåller ett unikt nummer eller användbar information om resursen, till exempel inventarienummer, enhetstyp, nätverksnamn eller placering.

Overvåkning

Full kontroll över statusindikatorerna för maskinvara

TNI 6 offers special övervakningsfunktioner för Windows-system. Vid varje skanning kontrollerar nätverksgranskningsverktyget viktiga maskinvarusensorer.

Nu kan du alltid få information om temperatur , fläkthastighet  och strömförsörjning .

Alles onder toezicht

Larm- och assistentfunktioner bidrar till att säkerställa konstant drift för servrar och arbetsstationer.

Allt under uppsikt

Om processorn eller moderkortet överhettas, om hårddisken blir full eller om en fläkt slutar fungera eller börjar rotera för fort kommer det inte att gå obemärkt förbi.

Larm- och assistentfunktionerna gör det möjligt att identifiera störningen i god tid och åtgärda den innan den växer till ett allvarligt problem som kostar dig pengar.

Ändringslogg

Se vad som händer i ditt nätverk

Varje gång du gör en ny genomsökning av en dator skapar TNI en ny ögonblicksbild av den. I ändringsloggen jämförs alla dessa ögonblicksbilder och du får en heltäckande lista över händelser: om något har lagts till, tagits bort eller ändrats ser du det här.

Du kan se programvara som håller på att installeras, avinstalleras eller uppdateras, snabbkorrigeringar som görs, tjänster var tillstånd förändras, maskinvara som flyttas runt och mycket mer.

Loggen har funktioner för snabb sökning och filtrering och är tillgänglig i form av en utskrivbar rapport.

Nätverkskarta

Kartlägg ditt nätverk

Visualisera strukturen med nätverksenheter på det sätt som passar dig bäst. Användare av Total Network Inventory 6 Professional har tillgång till vår nya redigerare för nätverkskartläggning.

Former och bakgrunder

Placera bilder på kartan eller använd förinställda former och rotera eller ändra dem som du vill. Du kan till exempel ge formen en kontur eller fylla den med valfri färg och välja graden av genomskinlighet. Om objekt överlappar varandra kan du använda redigeringsverktyget för att placera objekt i förgrunden eller dölja dem bakom andra.

Skapa en enskild karta eller dela upp ditt nätverk i många segment och nivåer, för olika företagslokaler, kontorsvåningar eller annat.

Dra och släpp resurser och grupper från lagringen till din karta, arrangera dem på det sätt du vill och återge nätverksstrukturen med olika typer av länkar.

Många möjligheter

Sök efter och hantera dina resurser direkt på kartan – det blir enklare så! Du kan pinga, genomsöka igen eller utföra en åtgärd via snabbmenyn.

Kartstorleken är obegränsad. Ge din fantasi fritt spelrum!

Begränsningar i utvärderingsversion Broschyr EULA Installationsinstruktioner