icon-bg

Sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn anger hur Softinventive Lab Inc. använder och skyddar information som du ger till Softinventive Lab Inc. när du använder den här webbplatsen.

Softinventive Lab Inc. har åtagit sig att försäkra att din sekretess skyddas helt. Om vi begär viss information från dig som kan användas för att identifiera dig när du använder den här webbplatsen, kan du vara säker på att den endast används i enlighet med denna sekretessdeklaration.

Softinventive Lab Inc. kan ibland ändra policyn genom att uppdatera den här sidan. Du bör då och då kontrollera den här sidan för att vara säker på att du samtycker till eventuella ändringar. Den här policyn gäller från 26 juli 2006.

Vad vi samlar in

Vi kan samla in följande uppgifter:

  • Namn och befattning,
  • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress,
  • Andra uppgifter som är tillämpliga för kundundersökningar och/eller erbjudanden.

Vad vi gör med informationen som vi samlar in

Vi kräver att informationen förstår dina behov och ger dig bättre service, i synnerhet av följande anledningar:

  • Intern arkivhållning,
  • Vi kan använda informationen för att förbättra våra produkter och tjänster,
  • Ibland kan vi även använda din information för att kontakta dig vid marknadsundersökningar. Vi kan kontakta dig via e-post, telefon, fax eller brev.
  • Vi kan använda informationen för att anpassa webbplatsen efter dina intressen.

Säkerhet

Vi har förbundit oss att garantera att din information är säker. För att förhindra oauktoriserad åtkomst eller uppdagande använder vi lämpliga fysiska och elektroniska procedurer samt ledningsprocedurer för att skydda och säkra informationen vi samlar in online.

Hur vi använder cookies

När det gäller cookies: vi sätter inga cookies.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar som gör det enkelt för dig att besöka andra webbplatser av intresse. När du har använt någon av dessa länkar för att lämna vår webbplats bör du emellertid vara medveten om att vi inte har någon kontroll över den andra webbplatsen. Vi kan därför inte hållas ansvariga för skyddet och sekretessen av information som du uppgett när du besöker sådana webbplatser, och de här webbplatserna styrs inte av vår sekretessdeklaration. Du bör vara försiktig och läsa sekretessdeklarationen som är tillämplig för den aktuella webbplatsen.

Kontrollera dina personuppgifter

Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av dina personuppgifter på följande sätt:

  • varje gång du får en fråga om att fylla i ett formulär på webbplatsen, kan du ange i meddelandetexten att du inte vill att uppgifterna ska användas av någon för direktreklam.
  • om du tidigare har samtyckt till att vi får använda dina personuppgifter för direktreklam, kan du när som helst ändra dig genom att skicka ett e-postmeddelande till info@softinventive.com

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut dina personuppgifter till tredje part, såvida vi inte har din tillåtelse eller lagen kräver att vi gör detta. Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka reklam om tredje part som vi tror att du kan vara intresserad av under förutsättning att du har gett oss ditt medgivande.

Du kan begära att få ett utdrag av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsakten 1998. En liten avgift tas ut. Om du vill ha en kopia på uppgifter om dig som är sparade på fil, kan du skriva till info@softinventive.com

Om du anser att någon information om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss så snart som möjligt på ovanstående adress. Vi kommer så fort vi kan rätta till den information som visat sig vara felaktig.

Adress:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefon:
+1 (888) 447 2266 Avgiftsfritt i USA och Kanada
+44 (20) 7193 4266 Direktnummer i London