icon-bg

Användningsvillkor

Välkommen till vår webbplats. Om du fortsätter att bläddra igenom och använda den här webbplatsen, samtycker du till att rätta dig efter och bli bunden av följande användningsvillkor och bestämmelser, vilka tillsammans med vår sekretesspolicy styr Softinventive Lab:s relation till dig med avseende på den här webbplatsen.

Termen "Softinventive Lab", "oss" eller "vi" refererar till den här webbplatsens ägare. Termen "du" refererar till den som använder eller läser på vår webbplats.

Användningen av den här webbplatsen lyder under följande användningsvillkor:

  • Innehållet på den här webbplatsens sidor är enbart avsett för allmän information och användning. Det kan ändras utan föregående meddelande.
  • Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti vad gäller exakthet, aktualitet, utförande, fullständighet eller lämplighet för informationen och materialet som finns eller erbjuds på denna webbplats för något speciellt syfte. Du tillstår att sådan information och sådant material kan innehålla oriktigheter eller fel, och vi frånsäger oss uttryckligen något ansvar för varje sådan oriktighet eller varje sådant fel så långt lagen tillåter.
  • Din användning av information eller material på den här webbplatsen är helt på egen risk, för vilken vi inte ska hållas ansvarig. Det är på ditt eget ansvar att se till att produkter, tjänster eller information som är tillgängliga genom den här webbplatsen uppfyller dina specifika krav.
  • Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller är licensierat till oss. Materialet omfattar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, framställning och grafik. Reproduktion är förbjuden förutom i enlighet med copyrightmeddelandet, vilket utgör en väsentlig del av dessa villkor och bestämmelser.
  • Alla varumärken som återges på den här webbplatsen, vilka inte tillhör eller är licensierade till operatören, erkänns på webbplatsen.
  • Obehörig användning av den här webbplatsen kan leda till en skadeståndsbegäran och/eller bedömas som ett brott.
  • Då och då kan den här webbplatsen även innehålla länkar till andra webbplatser. Länkarna tillhandahålls för att du bekvämt ska kunna inhämta ytterligare information. De ger inte uttryck för att vi stöder webbplatsen/webbplatserna. Vi har inget ansvar för innehållet i länkad eller länkade webbplatser.
  • Du kan skapa en länk till den här webbplatsen från en annan webbplats utan föregående skriftliga samtycke från oss.
  • Din användning av den här webbplatsen och eventuella tvister som uppkommer som en följd av sådan användning är underställda Förenta staternas lagstiftning.
Adress:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefon:
+1 (888) 447 2266 Avgiftsfritt i USA och Kanada
+44 (20) 7193 4266 Direktnummer i London