icon-bg
icon-bg
icon-bg

Network Olympus

v. 1.8.1 / 26 čakčamánnu 2023 / Alla Windows-vers. / Gratis version tillgänglig
Gratis version tillgänglig

Översikt

Programvara för övervakning av dator, server och nätverkstillgångar.

Network Olympus är ett kraftfullt verktyg för nätverksövervakning. Det är utformat för kontinuerlig övervakning av enskilda datorer, lokala nätverk och andra tjänster som måste hanteras hela tiden.

Nätverksövervakning

Olympus hanterar systemets drifttid, identifierar potentiella problem och meddelar dig om dem. Det eliminerar problemen i god tid och loggar felen i en detaljerad rapport.

Serverövervakning

Med hjälp av WMI-protokollet ger Olympus många möjligheter att övervaka olika servervärden, från nätverkets prestanda och tillgänglighet till trafikflöde. Allt registreras i realtid och analyseras kontinuerligt.

Nätverkskartläggning

Nätverkskartläggning är ett sätt att grafiskt framställa alla delar i ditt övervakningsprojekt samt kopplingarna mellan dem. Den visar automatiskt statusen för valfri sensor, så att du kan övervaka enheter från en heltäckande karta.

Skanning

Nätverksgenomsökning

Network scanner är en modul som är specialiserad på den inledande datainsamlingen. Den går igenom alla enheter i nätverket och samlar in värdefulla data. Varje enhet som upptäcks läggs automatiskt till i din databas för vidare hantering.

Lätthanterliga arbetsflöden

Ett intuitivt programgränssnitt bidrar till att Network Olympus ger en ingående förståelse för nätverksmiljön. Användarvänliga nätverkskartor och nätverksträd är kraftfulla verktyg för att ange och nå målen för automatisering och visualisering av nätverket.

Sensorer

Översikt

Network Olympus använder övervakningsindikatorer som upprättar anslutningar till enheterna och tar emot de data som behövs. Programmet samlar in och analyserar många olika typer av information om ditt nätverk via dess protokoll. Vår programvara använder sensorer för att få information om tjänster, händelseloggar, filer o.s.v. på en fjärrenhet. Andra liknande data extraheras enkelt också. Olympus erbjuder över 30 sensorer i fyra kategorier: System, WinBase, NetBase och FileSystem.

System-sensorer

Du kan enkelt övervaka ditt Windows-operativsystem för att upptäcka potentiella hot och eliminera dem innan någon skada sker. Här är WinBase-sensorerna för smidig operativsystemdrift:

Processorbelastning. Få detaljerad information om processorbelastningen och se till att nivån inte är kritisk.

Minnesanvändning. Dessa är mycket flexibla och enkla att konfigurera. Ställ in de nödvändiga parametrarna och övervaka mängden använt fysiskt eller virtuellt minne.

Antal användare och processer. Dessa sensorer kan spåra och hålla kontroll på antalet processer som körs och användare som är inloggade på vilken fjärrdator som helst.

NetBase-sensorer

Olika resurser både i och utanför det lokala nätverket behöver ofta övervakas. NetBase-sensorer gör det möjligt att övervaka många olika slags portar samt tillgängligheten till webbplatsinnehåll. Följande protokoll kan hanteras med NetBase-sensorerna: TCP, ICMP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet, IMAP och många fler.

FileSystem-sensorer

Olympus ger full tillgång till filsystemövervakning. Du har kontroll inte bara över ditt operativsystem, utan över varje enskild fil. Parametrar som du kan kontrollera och jämföra: filstorlek, filförekomst, CRC32 för fil, filantal, filjämförelse, diskutrymme, filinnehåll och så vidare.

Åtgärder

Åtgärder och meddelanden

Vid ett fel utför Network Olympus ett antal fördefinierade åtgärder. Vår programvara meddelar dig snabbt om felet och utför de första åtgärderna för att neutralisera konsekvenserna. Beroende på dina inställningar kör den ett skript, startar om fjärrdatorn, startar om tjänsten, startar det angivna programmet eller loggar alla händelsedata för framtida granskning av problemet. Om du anger en nödåtgärd kommer Olympus att utföra åtgärder beroende på sensorreaktion och åtgärdsresultat.

Effektiva funktionskombinationer

Med funktionen Scenario Builder kan du konfigurera en uppsättning åtgärder som ska vidtas vid fel. Det går att skapa komplexa kombinationer av sensoråtgärder och meddelanden med bara några klick tack vara det kraftfulla och lättanvända Scenario Builder-gränssnittet. All nätverksaktivitet spåras i aktivitetsloggen och i särskilda rapporter, så att du inte missar något i åtgärdshistoriken.

Meddelanden

När åtgärder kombineras med meddelanden effektiviseras övervakningen betydligt. Dessa tillför ett värde i form av information till systemadministratörerna för nätverket om alla avvikelser i de övervakade parametrarna. Olympus ger dig tillgång till många olika slags meddelanden så att du kan anpassa din övervakningslösning helt och hållet.

Åtgärder och meddelanden: Automatisering

Network Olympus ger tillgång till många olika automatiserade åtgärder och aviseringar som du kan använda för att minimera driftavbrotten i ditt nätverk. I det användarvänliga gränssnittet kan du ställa in följande åtgärder:

Aviseringar: meddelanderuta, popup-fönster, spela upp ljud, skriv till fil, e-postmeddelande, Jabber o.s.v.

Olympus utför bland annat följande åtgärder: starta program, kör skript, läs in tjänst igen, starta om dator...

Alla utförda åtgärder för och ändringar av de observerade parametrarna loggas kontinuerligt, så att du får en tydlig bild av nätverkets löpande status.

Scenarion

Övervakningsscenarion

Scenario Builder, en färdig lösning för automatisering av nätverksarbetsflödet. Detta är ett kraftfullt verktyg för att skapa och hantera övervakningsscenarion.

Integrerad metod för arbetsflödeshantering för övervakning

Scenario Builder har heltäckande funktioner för automatisering av nätverkshanteringen. Verktyget gör det möjligt att schemalägga övervakningsprocesser och ger mycket omfattande möjligheter till åtgärder och problemdiagnoser vid akuta nätverksproblem.

Förgreningsscenarion

Scenario Builder kan skapa komplexa förgreningsscenarion för en konsekvent övervakningsupplevelse. Det går enkelt att hantera varje förgrening genom att lägga till meddelanden, sensorer och åtgärder.

Det intuitiva gränssnittet gör det lätt att skapa komplicerade skript. Med Scenario Builder kan du länka dina övervakningsscenarion till en enhet eller en grupp enheter.

Övervakningsscheman

Funktionerna i Scenario Builder är mycket flexibla. Du kan hantera alla sensorer du har lagt till och alla åtgärder och meddelanden du har kopplat till dem. Justerbara komponenter är den grundläggande beståndsdelen i optimeringen av dina övervakningsprocesser. Välj bara det du tycker är lämpligt och välj bort allt onödigt.

Robust system

Den tillförlitliga och säkra övervakningsmotorn detekterar felaktigheter och förhindrar deras katastrofala konsekvenser. Sensorelementen bildar en logisk kedja som genererar systemsvar. Denna teknik säkerställer att du meddelas om din enhetsstatus i god tid. Programmet loggar hela övervakningsprocessen och gör det enkelt att spåra och identifiera problem eftersom Network Olympus kontinuerligt registrerar alla larm det får från sensorerna.

Hur kan jag använda den här funktionen?

Det finns många sätt att använda Scenario Builder för att skapa IT-arbetsflödesscenarion för att automatisera dina övervakningsprocesser:

Kontroll av servertillgänglighet. Programmet kontrollerar hela tiden serverns och webbplatsens stabilitet. Om ett fel indikeras genom dessa tester skickar aviseringsfunktionen omedelbart ett larmmeddelande till dig medan servern startar om.

Kontroll av registernyckelvärden. Skriptet verifierar en nyckel på en fjärrenhet och återställer den vid avvikelser.

Kontroll av onlinestatus. Systemet övervakar statusen för varje enhet i gruppen och loggar data från sensorer. Om en enhet går offline får en systemadministratör ett meddelande. Det är enkelt att förstå hur och varför det hände, eftersom övervakningsloggarna visar varje kontrollåtgärd.

Statistik

Aktivitetslogg

I Network Olympus förs en logg för all viktig sensorinformation genom spårning av alla aktiva övervakare. Du kan få tillgång till alla delar av dessa data via Activity Log-widgeten för att analysera processer och ta reda på vad som orsakar dina prestandaproblem. Du kan inkludera inhämtade data i övervakningsrapporter också.

Visningslägen för loggar

Det finns två sätt att granska övervakningsresultaten: Live eller i läget History.

I ”Live”-gränssnittet visas händelser endast i den aktuella sessionen, och i segmentet History lagras alla tidigare övervakningsdata. Denna uppdelning av den information som visas gör att data kan övervakas mycket effektivare.

Filter

Med behändiga sökfilter går det snabbt att hitta rätt information. Filtrera händelser med parametern för lyckade åtgärder för att få fram alla misslyckade åtgärder, sortera sensorer på typ för att få fram den genomsökta informationen, eller kontrollera till och med effektiviteten för en specifik enhet – allt detta kan du göra med den kraftfulla filterfunktionen. Glöm inte att kombinera filter för maximal produktivitet i arbetet.

Nätverkskarta

Ett kartläggningsprogram – omfattande möjligheter

Programvaran för nätverkskartläggning samverkar med ditt nätverksträd för visualisering av hela systemet med länkade enheter. Kartläggningsprogrammet Network Olympus är en helt integrerad lösning för visning av nätverksnoder och effektiv interaktiv enhetshantering.

Visualisering av nätverk

Nätverkstopologin är viktig för systemadministratörer. Därför är Network Olympus-kartläggningsredigeraren indelad i två sektioner:

Nätverksträd. Modulen Network scanner söker igenom nätverket efter en ansluten enhet och lägger automatiskt till den i trädet. Denna funktion ger de huvudsakliga möjligheterna till övervakning, som visning av hierarkin och implementering av strukturgrupper.

Nätverkskarta. Huvudsektionen ger tillgång till miljön både för kartredigering och visuell återgivning. Den gör det möjligt för dig att skapa flera fristående kartor och övervaka varje enskild enhetssensor via färgindikatorer.

Dessa moduler förbättrar upplevelsen av dina nätverksnoders samspel genom att ge tillgång till många olika visuella element, diagram och andra användbara grafiska systemtillägg.

Många olika möjligheter till kartläggning

Nätverksmiljön är i grunden komplex och kan inte förenklas. Men Network Olympus skapar en lätthanterlig infrastruktur där nätverksansvariga kan övervaka och underhålla enheter med en minimal arbetsinsats. Du kan dela upp komplexa nätverkskartor för flera våningar i små fristående kartor så att dina medarbetare inte behöver gå igenom alla enheter för att nå de som de är ansvariga för. Våra program och widgetar för nätverkskartläggning gör komplicerade processer enkla och tydliga.

Prova vår färdiga lösning för nätverksövervakning i dag och få ut mer av arbetet än någonsin tidigare!

Begränsningar i utvärderingsversion Broschyr EULA