icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Inventory

v. 5.0.0 / 3. května 2021 / Všechny Windows / Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Aplikace Total Network Inventory 5 Professional poskytuje výkonné nástroje na správu inventáře softwaru a licencí. Představujeme modul Správa softwarových aktiv.

Inventář softwaru

Veškerý software z vašich zařízení se systémem Windows a Mac OS je shromážděn na jednom místě s komplexními funkcemi vyhledávání a filtrování. Procházejte, organizujte a objevujte svůj software a instalace, označujte důležité položky hvězdičkou, přiřazujte štítky, přidávejte komentáře a používejte další funkce.

Správa licencí

Uchovávejte data ke všem softwarovým licencím, které vlastníte, společně s jejich parametry, licenčními kódy, daty skončení platnosti, cenami a všemi doprovodnými dokumenty, jako jsou faktury a smlouvy EULA.

Aktuální stav licencí

Získejte přehled o všech důležitých datech týkajících se distribuce softwaru a licencí ve vaší síti. Zjistěte, ke kterému softwaru máte nedostatečný nebo nadbytečný počet licencí. Získejte vyčerpávající informace o problémech s licencemi.

Vytváření sestav

Vytvářejte rychlé a přesné sestavy týkající se jakéhokoli aspektu vašeho inventáře softwaru a licencí, jako například seznam instalací, souhrn licencí nebo explicitní popis všech problémů s licencemi. Kopírujte, exportujte nebo tiskněte sestavy v mnoha různých formátech.

A další…

Sledujte přítomnost softwaru na určitých zařízeních. Slučujte různé verze stejného softwaru. Zlepšujte výsledky vyhledávání pomocí regulárních výrazů. Zjišťujte účel aplikací přechodem na vyhledávání Google nebo přímo na web výrobce.

Zobrazení veškerého softwaru z jednoho místa

Aplikace TNI 5 zpracovává software nalezený na zařízeních se systémem Windows a Mac OS X. Databáze veškerého vašeho softwaru je zobrazena tím nejpohodlnějším možným způsobem. Vyhledávejte aplikace pomocí okamžitého hledání podle názvu a verze. Pomocí filtrů zobrazte veškerý software od určitého vydavatele, veškerý software nainstalovaný na vybraných zařízeních a podobně. Kombinujte vyhledávání a filtry jakýmkoli požadovaným způsobem.

Přehled distribuce

Vyberte jednu nebo více softwarových položek a ihned se zobrazí všechny jejich instalace.

Licence není jen číslo

V mnoha systémech SAM je licence vyjádřena jako "počet aktivací". My však víme, že správa licencí může být mnohem komplexnější.

Po zakoupení jakékoli softwarové licence ji přidejte do úložiště SAM. Připojte licenci k příslušnému softwaru. Zadejte její cenu, datum nákupu a datum vypršení platnosti.

Jedním z mnoha dostupných způsobů nastavte pro každou licenci vlastní licenční model. Poskytuje tato licence licenční kód? Nebo několik kódů? Kolik aktivací každý kód umožňuje?

Přidejte další důležité informace včetně dokumentů, obrázků a jakýchkoli dalších souborů.

Vytvořte tolik licencí, kolik budete potřebovat, a efektivně je spravujte.

Po vytvoření a nastavení licence se automaticky zobrazí stav licencí.

Zjistěte, co všechna tato data skutečně znamenají

Aplikace TNI 5 automaticky vypočítá stav souladu s licencemi na základě podrobných dat o distribuci softwaru ve vaší síti společně s informacemi o všech licencích, které vlastníte, a jejich vlastnostech.

Stav licencí lze zobrazit podle softwarových položek nebo podle licencí. Díky zřetelnému barevnému kódování ihned vyniknou jakékoli případné problémy. Pouhým kliknutím na stavovou zprávu zobrazíte podrobný popis problému.

Vyhledávací program rozpozná licenční kódy některého softwaru. Všechny instalace s licenčním kódem, ke kterým neexistuje příslušná licence, se zobrazí ve schránce licencí.

Po provedení výpočtu je stav udržován aktuální a odráží změny inventáře.

Sledování instalací softwaru

Jako správce sítě očekáváte, že některý software má být nainstalován na určitých zařízeních, na jiných však ne. Pomocí funkce sledování softwaru můžete software označit jako povinný nebo zakázaný pro určité skupiny počítačů.

Slučování různých verzí

Přesná podverze softwaru většinou není důležitá. Pomocí aplikace TNI můžete všechny různé verze sloučit do jednoho řádku a tím si usnadnit život. Podverze lze stále zobrazit v seznamu instalací.

Sloučení můžete kdykoli zrušit.

Regulární výrazy

Provádějte složitá vyhledávání pomocí regulárních výrazů a uložte si je k pozdějšímu použití.