tni-setup.exe
verze 4.8.1, sestavení 5044
datum: 23.listopad 2020
velikost: 37 MB
OS: Všechny Windows
Zdarma po dobu 60 dnů
Inventář hardwaru
a sestavy
Správa softwarových
aktiv

Aplikace Total Network Inventory 4 Professional poskytuje výkonné nástroje na správu inventáře softwaru a licencí. Představujeme modul Správa softwarových aktiv.

Zobrazení veškerého softwaru z jednoho místa

Aplikace TNI 4 zpracovává software nalezený na zařízeních se systémem Windows a Mac OS X. Databáze veškerého vašeho softwaru je zobrazena tím nejpohodlnějším možným způsobem. Vyhledávejte aplikace pomocí okamžitého hledání podle názvu a verze. Pomocí filtrů zobrazte veškerý software od určitého vydavatele, veškerý software nainstalovaný na vybraných zařízeních a podobně. Kombinujte vyhledávání a filtry jakýmkoli požadovaným způsobem.

Přehled distribuce

Vyberte jednu nebo více softwarových položek a ihned se zobrazí všechny jejich instalace.

Licence není jen číslo

V mnoha systémech SAM je licence vyjádřena jako "počet aktivací". My však víme, že správa licencí může být mnohem komplexnější.

Po zakoupení jakékoli softwarové licence ji přidejte do úložiště SAM. Připojte licenci k příslušnému softwaru. Zadejte její cenu, datum nákupu a datum vypršení platnosti.

Jedním z mnoha dostupných způsobů nastavte pro každou licenci vlastní licenční model. Poskytuje tato licence licenční kód? Nebo několik kódů? Kolik aktivací každý kód umožňuje?

Přidejte další důležité informace včetně dokumentů, obrázků a jakýchkoli dalších souborů.

Vytvořte tolik licencí, kolik budete potřebovat, a efektivně je spravujte.

Po vytvoření a nastavení licence se automaticky zobrazí stav licencí.

Zjistěte, co všechna tato data skutečně znamenají

Aplikace TNI 4 automaticky vypočítá stav souladu s licencemi na základě podrobných dat o distribuci softwaru ve vaší síti společně s informacemi o všech licencích, které vlastníte, a jejich vlastnostech.

Stav licencí lze zobrazit podle softwarových položek nebo podle licencí. Díky zřetelnému barevnému kódování ihned vyniknou jakékoli případné problémy. Pouhým kliknutím na stavovou zprávu zobrazíte podrobný popis problému.

Vyhledávací program rozpozná licenční kódy některého softwaru. Všechny instalace s licenčním kódem, ke kterým neexistuje příslušná licence, se zobrazí ve schránce licencí.

Po provedení výpočtu je stav udržován aktuální a odráží změny inventáře.

Sledování instalací softwaru

Jako správce sítě očekáváte, že některý software má být nainstalován na určitých zařízeních, na jiných však ne. Pomocí funkce sledování softwaru můžete software označit jako povinný nebo zakázaný pro určité skupiny počítačů.

Slučování různých verzí

Přesná podverze softwaru většinou není důležitá. Pomocí aplikace TNI můžete všechny různé verze sloučit do jednoho řádku a tím si usnadnit život. Podverze lze stále zobrazit v seznamu instalací.

Sloučení můžete kdykoli zrušit.

Regulární výrazy

Provádějte složitá vyhledávání pomocí regulárních výrazů a uložte si je k pozdějšímu použití.

Omezení zkušební verze
Brožura
EULA
Pokyny k instalaci