icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Inventory

v. 6.2.1 / 10 April 2024 / Všechny Windows / Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Přehled

Síťový inventář

Představujeme aplikaci Total Network Inventory 6, řešení pro audit počítačů a správu inventáře softwaru.

Prohledávání sítě

Počítače se systémy Windows, macOS, Linux, FreeBSD a ESX/ESXi lze prohledávat bez předinstalovaných agentů – stačí znát jen heslo správce. Prohledávejte jednotlivé uzly, rozsahy síťových adres nebo strukturu Active Directory.

Inventář

Každý počítač zabírá v centrálním úložišti TNI 6 jen několik desítek kilobajtů. Seskupujte majetek, zadávejte k němu komentáře a připojujte další informace. Aplikace Total Network Inventory 6 vám ukáže vaši síť v celé její kráse!

Sestavy

Generujte flexibilní sestavy založené na různých kategoriích dat. Vytvářejte tabulkové sestavy obsahující stovky polí datového modelu TNI 6. Sestavy lze kopírovat, exportovat a tisknout a funkce vyhledávání zobrazuje výsledky ještě dříve, než dopíšete dotaz.

Protokol změn

Rozpoznávejte a procházejte změny hardwaru a softwaru. Zjistěte, kdy byla nainstalována, odinstalována nebo aktualizována aplikace v libovolném počítači v síti, zobrazte právě připojovaný nebo odebíraný hardware, dynamiku využití místa na disku a mnoho dalších informací.

Plánovač úloh

Automatizujte rutinní úlohy sběru a exportu dat. Vytvářejte jednorázové i opakované úlohy pro nevyřízené relace prohledávání, vytváření sestav a importu a exportu dat. Každý den? V pátek? První pondělí každého měsíce? Kdykoli! Vytvořte plán pro různé úlohy a udržujte svůj inventář aktuální.

A další...

Vygenerujte mapu sítě; vytvořte databázi svých síťových uživatelů; ukládejte mnoho hesel k různému majetku a protokolům; sledujte online stav majetku v reálném čase. Tyto a mnohé další funkce aplikace TNI 6 vám při síťovém auditu ušetří nemálo úsilí a nervů.

Prohledávání

Prohledávejte vše

Tab 7

Počítače se systémem Microsoft Windows.

Počítače se systémem Apple macOS.

Zařízení se systémem Linux.

Zařízení se systémem FreeBSD.

Zařízení se systémem ESX/ESXi.

Libovolná síťová zařízení podporující protokol SNMP.

Co je potřeba?

Pouze heslo správce. Žádní předinstalovaní agenti na vzdálených počítačích ani žádné jiné přípravy na síťový audit. Nainstalujte aplikaci Total Network Inventory 6 do jediného počítače a během několika minut získáte informace o celé síti.

Skutečně inteligentní prohledávací program

Stačí říct, co chcete prohledávat, a program začne zjišťovat vaši síť: najde všechny uzly v rozsahu IP adres, zobrazí seznam počítačů v pracovní skupině, extrahuje strukturu domény. Vyberte uzly, zadejte přihlašovací jména a hesla pro jednotlivé počítače nebo skupiny a klikněte na tlačítko Start scan (Spustit prohledávání).

Během několika minut bude prohledávání dokončeno a shromážděná data budou zapsána do úložiště TNI 6. Váš inventář počítačů PC a Mac je připravený k použití.

Synchronizace se službou Active Directory

V doménových sítích lze data uložená aplikací TNI synchronizovat se službou Active Directory. To vám umožní okamžitě reprodukovat hierarchii objektů Active Directory v aplikaci a získat seznam všech uživatelů a počítačů v doméně. Pomocí Plánovače úloh lze synchronizaci se službou Active Directory automatizovat stejným způsobem jako prohledávání.

Plánované prohledávání

Vytvořte seznam aktiv, která potřebujete prohledat později nebo opakovaně, a řekněte aplikaci TNI, kdy je má prohledat. Vytvářejte komplexní časové aktivační události pomocí plánovače.

Můžete vytvořit neomezený počet naplánovaných úloh s různými aktivačními událostmi. Udržujte svá data automaticky aktuální!

Inventář

Centralizované úložiště

Úložiště TNI 6 je běžná složka na vašem pevném disku. Každý počítač je zde reprezentován samostatným souborem. Tyto soubory můžete snadno přesunout do jiného úložiště nebo zálohovat. Pokud u složky úložiště nastavíte sdílení, můžete s ní pracovat i z jiných počítačů. Nezapomeňte na ochranu úložiště pomocí hesla, abyste ochránili svá data.

Vše, co potřebujete k inventarizaci hardwaru

Připojujte k počítačům poznámky, inventární čísla a další textová, cenová a datová pole. Všechna data budou uložena na jediném místě, vždy po ruce. Inventarizace hardwaru ještě nikdy nebyla tak snadná a flexibilní.

Síť jako na dlani

Ve stromu sítě mohou být zobrazena různá data: síťový název, IP adresa, inventární číslo, ikona a název operačního systému, online ukazatel stavu a mnoho dalšího. Aplikace Total Network Inventory 6 automaticky rozpozná a označí virtuální systémy. Všechna tato data lze používat při vyhledávání: víte-li cokoli o počítači, dokážete ho v okamžiku najít mezi stovkami jiných!

Sestavy

Přehledně uspořádaná data

Každý prohledaný počítač můžete prostudovat, jako byste seděli přímo u něj.

V užitečných kategoriích sestav najdete podrobné informace o hardwaru, operačním systému, nainstalovaném softwaru, antivirových programech, uživatelských účtech a dalších položkách.

Do jedné sestavy můžete zahrnout libovolný počet počítačů a kategorií.

Tabulkové sestavy

Pomocí návrháře sestav lze prezentovat jakákoli data o inventáři majetku v praktické a přehledné tabulce. Je zcela na vás, která data budou v sestavách uvedena.

Tisk, export a generování sestav podle plánu

Kteroukoli sestavu lze vytisknout ve stručné nebo úplné podobě, zkopírovat do tabulkového kalkulátoru nebo exportovat do formátů XLSX, PDF, RTF, CSV, HTML a dalších.

Pokud potřebujete pravidelně vytvářet sestavy, můžete tuto činnost automatizovat pomocí Plánovače úloh. Vygenerované sestavy budou exportovány ve formátu podle vašeho výběru a poté odeslány e-mailem nebo uloženy na server FTP.

Čárové kódy

Čárové kódy pro každou příležitost

Skenujte a tiskněte své vlastní čárové kódy pro inventarizaci a označování kancelářského vybavení. Značně se tak urychlí vyhledávání aktiv a vyhnete se chybám spojeným s ruční snahou o identifikaci zařízení.

Aplikace TNI 6 podporuje všechny rozšířené typy lineárních a dvourozměrných čárových kódů. Kódy QRPDF417Code 93 a další typy lze využívat k různým účelům a ukládání různého množství dat.

Připojte externí hardwarový nebo softwarový skener. Aplikace Total Network Inventory umožňuje nastavit klávesovou zkratku, která spustí vyhledávání aktiv podle čárového kódu.

Generování čárových kódů

Zadejte a uložte čárové kódy výrobců, jako například modely hardwaru a sériová čísla. Ke každému aktivu lze přidat neomezený počet čárových kódů.

Čárové kódy je také možné generovat podle šablon. Systém tak může automaticky vytvořit čárový kód, který obsahuje jedinečné číslo nebo užitečné informace o aktivu, jako například inventární číslo, typ zařízení, název sítě nebo umístění.

Sledování

Úplná kontrola nad ukazateli stavu hardwaru

Aplikace TNI 6 nabízí speciální funkce založené na monitorování pro systémy Windows. Nástroj pro síťový audit při každém vyhledávání odečte hodnoty důležitých hardwarových senzorů.

Nyní máte na dosah ruky hodnoty teploty , otáček ventilátorů  a zdroje napájení .

Flexibilní ovládání

Výstrahy a Asistenti pomáhají zajistit stálý provoz serverů a pracovních stanic.

Kaikki valvonnassa

Přehřátí procesoru či základní desky, nedostatek místa na disku nebo zastavení či příliš vysoké otáčky ventilátoru nezůstanou bez povšimnutí.

Výstrahy a asistenti vám umožní odhalit potíže včas a vyřešit je, než se z nich stane vážný problém, který vás bude stát peníze.

Protokol změn

Zjistěte, co se děje v síti

Při každém prohledání počítače TNI vytvoří jeho nový snímek. Protokol změn všechny tyto snímky porovná a nabídne vám úplný seznam událostí: jestliže bylo cokoli Přidáno, Odebráno nebo Změněno, uvidíte to v seznamu.

Uvidíte instalovaný, odinstalovaný nebo aktualizovaný software, instalované opravy, služby s měnícím se stavem, přemisťovaný hardware a mnoho dalšího!

Protokol umožňuje okamžité vyhledávání a filtrování a je k dispozici v podobě tisknutelné sestavy.

Mapa sítě

Vytvořte mapu své sítě

Znázorněte strukturu síťových zařízení tak, jak vám to vyhovuje. Uživatelé aplikace Total Network Inventory 6 Professional mohou využívat náš nový editor mapy sítě.

Tvary a pozadí

Načtěte do mapy libovolné obrázky nebo vyvolejte přednastavené tvary a otáčejte je a upravujte dle libosti. Můžete například vytvořit z tvaru obrys nebo jej vyplnit libovolnou barvou a zvolit úroveň průhlednosti. Pokud se objekty překrývají, editor vám umožňuje přenést objekty do popředí nebo je skrýt za ostatními.

Vytvořte jednu mapu nebo rozdělte síť do mnoha segmentů a úrovní podle různých firemních lokalit, kancelářských podlaží nebo pro jiné účely.

Přetahujte aktiva a skupiny z úložiště do mapy, uspořádejte je požadovaným způsobem a znázorněte strukturu sítě pomocí různých druhů propojení.

Široké možnosti

Vyhledávejte a spravujte aktiva přímo na mapě, je to tak jednodušší! Pomocí kontextové nabídky můžete provést příkaz ping, zopakovat prohledání nebo provést akci.

Velikost mapy není omezena. Popusťte uzdu své fantazii!

Omezení zkušební verze Brožura EULA Pokyny k instalaci