icon-bg

Podmínky použití

Vítejte na našem webu. Pokud budete pokračovat v procházení a používání tohoto webu, souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni následujícími podmínkami použití, které společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů řídí váš vztah se společností Softinventive Lab co se týče tohoto webu.

Pojmy "Softinventive Lab" a "my" označují vlastníka tohoto webu. Pojem "vy" označuje uživatele našeho webu nebo osobu, která si tento web prohlíží.

Použití tohoto webu podléhá následujícím podmínkám použití:

  • Obsah stránek tohoto webu je určen pouze k vašemu všeobecnému informování a použití. Může se změnit bez předchozího upozornění.
  • Ani my, ani žádná třetí strana neposkytuje jakoukoli záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, úplnost nebo vhodnost informací a materiálů nacházejících se nebo nabízených na tomto webu k jakémukoli konkrétnímu účelu. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby, a my výslovně vylučujeme odpovědnost za jakékoli takové nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
  • Používání jakýchkoli informací nebo materiálů na tomto webu je zcela na vaše vlastní riziko, za které neneseme odpovědnost. Je vaší vlastní zodpovědností zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace, které jsou dostupné prostřednictvím tohoto webu, splňovaly vaše konkrétní požadavky.
  • Tento web obsahuje materiály, které vlastníme nebo na které nám byla poskytnuta licence. Tyto materiály zahrnují mimo jiné design, rozvržení, formu, vzhled a grafiku. Reprodukce, jež není v souladu s upozorněním na autorská práva, které je nedílnou součástí těchto podmínek, je zakázána.
  • Všechny ochranné známky uvedené na tomto webu, které nejsou ve vlastnictví provozovatele nebo licencovány provozovateli, jsou uznány na webu.
  • Neoprávněné používání tohoto webu může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a/nebo může být považováno za trestný čin.
  • Tento web může příležitostně obsahovat také odkazy na jiné weby. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši potřebu za účelem poskytnutí dalších informací. Neznamenají, že tyto weby podporujeme. Za obsah odkazovaných webů neneseme žádnou odpovědnost.
  • Můžete vytvořit odkaz na tento web z jiného webu bez našeho předchozího písemného souhlasu.
  • Používání této webové stránky a všechny spory vyplývající z takového použití této webové stránky podléhají zákonům Spojených států amerických.
Adresa:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefonní čísla:
+1 (888) 447 2266 Bezplatné volání z USA a Kanady
+44 (20) 7193 4266 Přímá linka v Londýně