icon-bg

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak společnost Softinventive Lab Inc. používá a chrání veškeré informace, které společnosti Softinventive Lab Inc. poskytnete při používání tohoto webu.

Společnost Softinventive Lab Inc. je odhodlána zajistit úplnou ochranu vašich osobních údajů. V případě, že vás při používání tohoto webu požádáme o poskytnutí určitých informací, jejichž prostřednictvím byste mohli být identifikováni, ujišťujeme vás, že tyto informace budou použity pouze v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost Softinventive Lab Inc. může tyto zásady příležitostně změnit aktualizací této stránky. Tuto stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že souhlasíte se všemi provedenými změnami. Tyto zásady jsou v platnosti od 26. července 2006.

Jaké informace shromažďujeme

Můžeme shromažďovat následující informace:

  • Jméno a název pracovní funkce;
  • Kontaktní informace včetně e-mailové adresy;
  • Další informace týkající se zákaznických průzkumů a/nebo nabídek.

Jak nakládáme s informacemi, které shromažďujeme

Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom porozuměli vašim potřebám a mohli vám poskytovat lepší služby, a to zejména z následujících důvodů:

  • Interní evidence;
  • Tyto informace můžeme používat ke zlepšování našich produktů a služeb;
  • Pomocí těchto informací vás také můžeme příležitostně kontaktovat za účely průzkumu trhu. Můžeme vás kontaktovat e-mailem, telefonicky, faxem nebo e-mailem;
  • Tyto informace můžeme používat k přizpůsobení webu podle vašich zájmů.

Zabezpečení

Jsme odhodláni zajistit zabezpečení vašich informací. Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu nebo vyzrazení jsme zavedli vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Jak používáme soubory cookie

Co se týče souborů cookie: Nenastavujeme žádné soubory cookie.

Odkazy na jiné weby

Náš web může obsahovat odkazy, jež vám umožní snadno navštívit jiné weby, které by vás mohly zajímat. Jakmile však pomocí těchto odkazů opustíte náš web, měli byste mít na paměti, že nad odkazovaným webem nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a utajení jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto webů, a na tyto weby se nevztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Měli byste být opatrní a přečíst si prohlášení o ochraně osobních údajů, které se vztahuje na příslušný web.

Kontrola nad vašimi osobními údaji

Shromažďování nebo používání vašich osobních údajů můžete omezit následujícím způsobem:

  • Pokud budete na tomto webu požádáni o vyplnění formuláře, můžete v textu zprávy uvést, že nechcete, aby tyto údaje kdokoli používal k přímým marketingovým účelům;
  • Pokud jste nám již dříve poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů k přímým marketingovým účelům, můžete svůj názor kdykoli změnit zasláním e-mailu na adresu info@softinventive.com

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani pronajímat třetím stranám, pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud k tomu nebudeme povinni ze zákona. Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám zasílali propagační informace o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, pokud nám sdělíte, že o to máte zájem.

Na základě zákona o ochraně dat z roku 1998 si můžete vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás evidujeme. Bude vám účtován malý poplatek. Chcete-li získat kopii informací, které o vás evidujeme, napište prosím na adresu info@softinventive.com

Pokud se domníváte, že informace, které o vás evidujeme, jsou nesprávné nebo neúplné, pošlete nám prosím co nejdříve e-mail na výše uvedenou adresu. Zjištěné nesprávné informace neprodleně opravíme.

Adresa:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefonní čísla:
+1 (888) 447 2266 Bezplatné volání z USA a Kanady
+44 (20) 7193 4266 Přímá linka v Londýně