icon-bg
icon-bg
icon-bg

Network Olympus

v. 1.8.1 / 26 September 2023 / Všechny Windows / Volná verze k dispozici
Volná verze k dispozici

Přehled

Software pro monitorování počítačů, serverů a sítí.

Network Olympus je výkonný nástroj pro sledování sítě. Je určen k nepřetržitému sledování jednotlivých počítačů, místních sítí a dalších služeb, které vyžadují neustálou správu.

Sledování sítě

Olympus se stará o provozuschopnost systému, zjišťuje potenciální problémy a upozorňuje na ně. Včas eliminuje potíže a poskytuje protokoly chyb v podobě podrobné sestavy.

Sledování serverů

Olympus využívá protokol WMI a poskytuje mnoho možností sledování celé řady ukazatelů serverových sítí, od výkonu a dostupnosti sítě až po tok dat. Vše je zaznamenáváno v reálném čase a neustále analyzováno.

Mapování sítě

Mapování sítě je způsob, jak graficky znázornit všechny prvky monitorovacího projektu, stejně jako jejich propojení. Tato funkce automaticky zobrazuje stav jakéhokoli senzoru, což vám umožňuje sledovat zařízení z komplexní mapy.

Prohledávání

Prohledávání sítě

Network scanner je modul specializovaný na počáteční sběr dat. Prochází všechna zařízení v síti a shromažďuje cenná data. Každé zjištěné zařízení bude automaticky přidáno do vaší databáze k dalšímu použití.

Jednoduché pracovní postupy

Intuitivní rozhraní pomáhá aplikaci Network Olympus poskytovat komplexní přehled o síťovém prostředí. Uživatelsky přívětivé síťové mapy a stromy jsou výkonnými nástroji k nastavení a dosažení cílů automatizace a vizualizace sítě.

Senzory

Přehled

Network Olympus využívá sledovací indikátory, které navazují připojení k zařízením a přijímají potřebná data. Program prostřednictvím svých protokolů shromažďuje a analyzuje nejrůznější fakta o vaší síti. Náš software pomocí senzorů získává informace o službách, protokolech událostí, souborech atd. na vzdáleném zařízení. Snadno lze také extrahovat jakékoli další podobné údaje. Olympus nabízí více než 30 senzorů ve čtyři kategoriích: System, WinBase, NetBase a FileSystem.

Senzory System

Můžete snadno sledovat operační systém Windows, abyste zjistili potenciální hrozby a odstranili je dříve, než způsobí škodu. Toto jsou senzory WinBase zajišťující plynulý běh operačního systému:

Zatížení procesoru (CPU Load). Získejte podrobné informace o zatížení procesoru a ujistěte se, že neběží na kritické úrovni.

Využití paměti (Memory Usage). Jedná se o vysoce flexibilní a snadno konfigurovatelné senzory. Nastavte požadované parametry a sledujte množství využité fyzické nebo virtuální paměti.

Počtu uživatelů a procesů (User & Process Count). Tyto senzory jsou schopny sledovat a udržovat pod kontrolou počet spuštěných procesů a uživatelů, kteří jsou přihlášeni k libovolnému vzdálenému počítači.

Senzory NetBase

Často je nutné sledovat nejrůznější prostředky uvnitř i vně místní sítě. Senzory NetBase umožňují sledování celé řady portů, stejně jako dostupnosti obsahu webu. Senzory NetBase pokrývají následující protokoly: TCP, ICMP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet, IMAP a mnoho dalších.

Senzory FileSystem

Olympus poskytuje plný přístup ke sledování souborového systému. Pod kontrolou budete mít nejen operační systém, ale také všechny jednotlivé soubory. Kontrolovat a porovnávat lze tyto parametry: velikost souboru, existence souboru, kontrolní součet souboru, počet souborů, porovnání souborů, místo na disku, obsah souboru a další.

Akce

Akce a oznámení

V případě abnormality Network Olympus provede sadu předdefinovaných akcí. Náš software vás bude rychle informovat o problému a poskytne první pomoc, aby neutralizoval následky. V závislosti na nastavení spustí skript, restartuje vzdálený počítač, restartuje službu, spustí zadanou aplikaci nebo zaznamená všechna data událostí do protokolu, abyste mohli problém později prostudovat. Pokud nastavíte nouzovou akci, Olympus bude jednat v závislosti na reakci senzoru a provozních výsledcích.

Kombinace efektivních funkcí

Pomocí funkce Tvůrce scénářů (Scenario Builder) můžete nakonfigurovat sadu akcí, které mají být provedeny v případě abnormality. Díky výkonnému a pohodlnému rozhraní Tvůrce scénářů (Scenario Builder) je vytváření složitých kombinací akcí a oznámení senzorů otázkou pouhých několika kliknutí. Veškerá síťová aktivita je sledována v protokolu aktivit (Activity log) a zvláštních sestavách, takže vám neunikne žádný detail historie akcí.

Oznámení

Oznámení v kombinaci s akcemi výrazně zvyšují účinnost sledování. Hlásí správcům síťových systémů každou odchylku sledovaných parametrů, čímž poskytují informativní hodnotu. Olympus vám poskytuje přístup k mnoha typům oznámení, abyste si mohli sledování zcela přizpůsobit.

Akce a oznámení: Automatizace

Olympus nabízí širokou škálu automatizovaných akcí a výstrah, které můžete použít k minimalizaci výpadků sítě. Uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje nastavit následující akce:

Výstrahy: okno zprávy, automaticky otevírané okno, přehrát zvuk, zapsat do souboru, oznámení e-mailem, Jabber a další.

Co se týče akcí Olympus umožňuje provádět například následující: spustit aplikaci, spustit skript, znovu načíst službu, restartovat počítač a mnoho dalších...

Všechny provedené akce a změny sledovaných parametrů jsou neustále protokolovány, díky čemuž získáte jasnou představu o stavu sítě v průběhu času.

Scénáře

Scénáře sledování

Tvůrce scénářů (Scenario Builder) je předem připravené řešení pro automatizaci síťových pracovních postupů. Jedná se o výkonný nástroj na vytváření a správu scénářů sledování.

Integrovaný přístup ke správě pracovních postupů sledování

Scenario Builder nabízí komplexní funkce pro automatizaci správy sítě. Umožňuje naplánovat sledovací procesy a poskytuje bohaté možnosti reakce na nouzové situace v síti a diagnostiky problémů.

Větvené scénáře

Scenario Builder dokáže vytvářet komplexní scénáře s více větvemi umožňující konzistentní sledování. Každou větev lze snadno spravovat přidáním oznámení, senzorů a akcí.

Intuitivní rozhraní usnadňuje vytváření složitých skriptů. Scenario Builder umožňuje propojit scénáře sledování se zařízením nebo skupinou zařízení.

Schémata sledování

Funkce Scenario Builder je skutečně flexibilní. Můžete spravovat všechny senzory, které jste přidali, a všechny akce a oznámení, které jste s nimi spojili. Nezbytnou součástí optimalizace procesů sledování jsou nastavitelné komponenty. Vyberte si to, co se vám hodí, a vše nepotřebné vynechejte.

Robustní systém

Spolehlivé a zabezpečené jádro sledování rozpoznává poruchy a zabraňuje jejich katastrofálním následkům. Prvky senzorů tvoří logický řetězec, který generuje reakce systému. Tato technologie zajišťuje, že budete včas informováni o stavu vašich zařízení. Software protokoluje celý proces monitorování a usnadňuje sledování problémů a identifikaci jejich povahy, protože aplikace Network Olympus nepřetržitě zaznamenává všechny výstrahy přijaté ze senzorů.

Jak mohu tuto funkci implementovat?

Existuje mnoho způsobů, jak pomocí ů Scenario Builder vytvářet scénáře pracovních postupů IT pro automatizaci procesů sledování:

Kontrola dostupnosti serveru
  • Software nepřetržitě kontroluje stabilitu serveru a webu. Pokud tyto testy vrátí chybu, oznamovací funkce vám odešle okamžitou výstrahu, když se server restartuje.
Kontrola hodnoty klíče registru
  • Skript ověřuje klíč na vzdáleném zařízení a v případě odchylky jej obnoví.
Kontrola stavu online
  • Systém sleduje stav každého zařízení ve skupině a protokoluje data ze senzorů. V případě, že některé zařízení přejde do režimu offline, správce systému obdrží oznámení. Je snadné pochopit, jak a proč k tomu došlo, protože protokoly sledování obsahují každou iteraci kontroly.

Statistika

Activity Log

Network Olympus sleduje všechny povolené monitory a udržuje protokol všech důležitých informací ze senzorů. K libovolné z těchto informací můžete přistupovat pomocí widgetu Protokol aktivit (Activity Log), abyste analyzovali procesy a zjistili, co způsobuje problémy s výkonem. Získané údaje lze také zahrnout do sestav sledování.

Režimy zobrazení protokolu

Výsledky sledování lze zobrazit dvěma způsoby: v živém (Live) nebo historickém (History) režimu.

Zatímco „živé“ rozhraní zobrazuje pouze události v aktuální relaci, historický (History) segment ukládá všechna data sledování z minulosti. Toto rozdělení zobrazení výrazně zvyšuje efektivitu práce s daty.

Filtry

Pohodlné filtry vyhledávání umožňují rychlé a přesné shromažďování podrobností. Díky výkonnému filtrování můžete například filtrovat události podle parametru úspěchu, abyste nalezli všechny neúspěšné akce, seřadit senzory podle typu, abyste shromáždili zjištěné informace, nebo dokonce kontrolovat efektivitu konkrétního zařízení. Nezapomeňte filtry kombinovat, abyste dosáhli maximální produktivity práce.

Mapa sítě

Jeden mapovací software – univerzální schopnosti

Software na mapování sítě pracuje se stromem sítě a graficky znázorňuje celý systém propojených zařízení. Mapovací software Network Olympus je plně integrované řešení pro zobrazování síťových uzlů a efektivní správu interaktivních zařízení.

Vizualizace sítě

Topologie sítě představuje pro správce systému klíčový aspekt. Proto je mapovací editor aplikace Network Olympus rozdělen na dvě části:

Strom sítě (Network tree). Modul síťového skeneru (Network scanner) vyhledá v síti připojené zařízení a automaticky jej přidá do stromu. Tato funkce zpřístupňuje hlavní možnosti sledování, jako je zobrazení hierarchie a implementace strukturálních skupin.

Mapa sítě (Network map). Hlavní část poskytuje prostředí jak pro úpravy mapy, tak pro vizuální znázornění. Umožňuje vytvořit několik nezávislých map a sledovat každý senzor zařízení pomocí barevných indikátorů.

Tyto moduly prohlubují možnosti práce se síťovými uzly tím, že poskytují celou řadu vizuálních prvků, diagramů a dalších užitečných grafických rozšíření systému.

Rozmanité možnosti mapování

Síťové prostředí je svojí povahou složité a nelze jej zjednodušit. Network Olympus však vytváří praktickou infrastrukturu pro správce sítí, která jim umožňuje sledovat a udržovat zařízení s minimálním úsilím. Složité síťové mapy zahrnující několik podlaží můžete rozdělit na malé nezávislé mapy, takže vaši zaměstnanci nebudou muset procházet všechna zařízení, aby dosáhli těch, za něž odpovídají. Díky našim aplikacím a widgetům na mapování sítí se složité procesy zjednoduší a ozřejmí!

Vyzkoušejte naše předpřipravené řešení na sledování sítě ještě dnes a začněte si svou práci vychutnávat více než kdy předtím!

Omezení zkušební verze Brožura EULA