icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Software Deployment

v. 3.2.1 / 28 August 2023 / Všechny Windows / Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Přehled

Vzdálené a automatizované nasazení softwaru

Total Software Deployment: spravované nasazení softwaru pro vaši podnikovou síť.

Komplexní řešení nasazení

S aplikací Total Software Deployment je nasazení softwaru na libovolný počet počítačů hračkou. Díky správě inventáře softwaru, automatickému prohledávání sítě a současnému nasazení různých typů instalačních balíčků je aplikace TSD jasným vítězem mezi nástroji na vzdálené nasazení.

Vzdálená odinstalace softwaru

Software můžete také vzdáleně odinstalovat z jednoho nebo více počítačů. Nástroj pro vzdálenou odinstalaci podporuje balíčky nasazené pomocí aplikace Total Software Deployment nebo nainstalované libovolným jiným způsobem, což umožňuje správcům sítě řídit, který software je v síti vyžadován a který je nutné odinstalovat.

Souběžné nasazení jedním kliknutím

Na rozdíl od konkurence tento nástroj podporuje pokročilé souběžné nasazení, díky čemuž umožňuje nainstalovat více balíčků do více počítačů současně. Můžete zadat počet počítačů a počet současně instalovaných balíčků na jeden počítač. Jakmile se rozhodnete, můžete zahájit nasazení jediným kliknutím.

Integrovaná správa inventáře softwaru

Aplikace Total Software Deployment poskytuje přehled o síťových počítačích v rámci celé organizace a udržuje úplný seznam softwaru nainstalovaného na všech počítačích ve vaší podnikové síti.

Automatická kontrola inventáře

Aplikace TSD automaticky kontroluje vaše síťové počítače a vytváří inventární seznamy. Počítače a servery ve vaší podnikové síti lze prohledávat bez trvale nainstalovaných agentů; stačí jen heslo správce. Zjištěná data budou automaticky rozdělena do kategorií a uspořádána a bude z nich sestaven vyčerpávající inventář softwaru nainstalovaného ve vaší místní síti.

Flexibilní nasazení aplikací MSI a EXE

Přáli byste si systém, který je flexibilnější než nástroje pro nasazení od společnosti Microsoft®? Omezení na spravované nasazení balíčků MSI je příliš svazující. Aplikace Total Software Deployment podporuje všechny typy instalačních balíčků včetně formátu MSI a také všechny oblíbené instalační programy jiných výrobců, díky čemuž umožňuje plně automatické a tiché nasazení prakticky jakéhokoli balíčku.

Tři způsoby nasazení

Ne všechny instalační balíčky jsou rovnocenné. Některé mají předem nakonfigurované možnosti tiché instalace, zatímco jiné nemusí poskytovat vůbec žádnou podporu automatizovaného nasazení. Aplikace TSD nabízí hned tři různé způsoby vytváření balíčků pro automatické síťové nasazení a umožňuje vám tak vzdáleně nasazovat softwarové produkty, u nichž tato možnost původně nebyla k dispozici.

A další...

Používejte pomocníka pro aktualizaci softwaru k rychlému zjištění počítačů se zastaralými produkty, udržujte historii nasazení a využívejte mnoho dalších funkcí!

Prohledávání

Snadné nasazení softwaru

Distribuce a údržba softwaru v síti dosud nikdy nebyla tak snadná. Automatizujte tyto rutinní operace prostřednictvím aplikace Total Software Deployment, která prohledá vaši síť, sestaví seznam softwaru nainstalovaného v počítačích a provede vzdálené automatické nasazení z centrálního místa.

Jaký software je na vašich počítačích se systémem Windows?

Zjistěte, jaký software je nainstalovaný ve vašich síťových počítačích, aniž byste se museli zvednout ze židle! Stačí jen zajistit, aby tyto počítače používaly moderní verzi systému Windows (XP nebo vyšší), a mít k dispozici heslo správce.

Skutečně inteligentní prohledávací program

Stačí zadat, co chcete prohledat, a aplikace Total Software Deployment začne ihned pracovat. Pomocí automatického zjišťování sítě automaticky nalezne všechny platné uzly v zadaném rozsahu IP adres, identifikuje počítače v pracovní skupině a zobrazí strukturu domény. Můžete jednoduše provést vyhledávání s výchozím nastavením a heslem správce nebo můžete zadat přihlašovací jména a hesla pro jednotlivá zařízení či skupiny. A pak již stačí jen stisknout tlačítko!

Vícevláknové skenování

Díky dnešní velké šířce pásma a výkonným procesorům nemusíte před spuštěním úlohy čekat, než bude dokončena předchozí úloha. Aplikace TSD využívá při prohledávání sítě skutečně souběžný vícevláknový přístup a provádí paralelně tolik úloh, kolik vaše síť dovolí. Prohledávání tak bude dokončeno během několika minut, a to i v případě, že máte poměrně rozsáhlou síť.

Inventář

Spravované aktualizace a údržba

"Kterou verzi softwaru X moje počítače používají a jak jej mohu aktualizovat?"
To je nejčastější otázka, kterou dostáváme, a přesně k tomuto účelu jsme aplikaci TSD vytvořili. Spravované aktualizace softwaru již nemohou být jednodušší! Aplikace Total Software Deployment prohledá vaše síťové počítače a sestaví vyčerpávající zprávu s podrobnostmi o softwaru nainstalovaném v jednotlivých počítačích. Chcete-li aktualizovat zastaralé verze, stačí je jen vybrat v seznamu a kliknout na tlačítko "Aktualizovat".

Centralizované úložiště softwaru

Úložiště softwaru v aplikaci Total Software Deployment podporuje jednosouborové a komplexní instalační programy. Úložiště je vysoce konfigurovatelné a umožňuje upravovat základní vlastnosti, jako je například číslo verze, jazyk či podporovaná architektura OS. Dále umožňuje povolení společných a individuálních zásad nasazení, jež uvádějí, které doplňky, aktualizace nebo opravy mají být nasazeny s hlavní aplikací.

Vše potřebné přímo před vašima očima

Zobrazte vše, co potřebujete, a nic jiného! Aplikace TSD nabízí flexibilní možnosti konfigurace k zobrazení informací o vašich síťových uzlech. Můžete zobrazit stav počítače online, jeho síťový název, IP adresu či verzi používaného systému Windows a můžete také určit, kolik informací chcete zobrazit.

Aplikace Total Software Deployment nabízí pohodlné vyhledávání a filtrování, čímž vám pomáhá rychle najít nainstalované aplikace, určit cíle nasazení a přiřadit úlohy a priority.

Případy použití

Vytváření balíčků nasazení jedním kliknutím

Vytvářejte balíčky pro tiché nasazení jen několika kliknutími myší! Aplikace TSD automaticky určí typ instalačního programu a použije správný řetězec příkazového řádku ke vzdálenému nasazení aplikací bez nutnosti zásahu uživatele.

Přizpůsobené nasazení není žádný problém

Máte instalační program, který nekompromisně vyžaduje vstup uživatele? Skutečně platí, že řada produktů neobsahuje nativní podporu automatického nasazení. S aplikací Total Software Deployment to však není problém! Pro tyto instalační balíčky stačí vytvořit makro a předem zaznamenat všechna kliknutí myší a další úkony. Akce, které nechcete provádět, lze snadno zakázat, aniž byste museli znovu nahrávat celý scénář.

Nasazení pomocí snímku

V případě, že není jiná možnost, lze skutečně nepoddajné balíčky nasadit pomocí snímku systému. Snímek systému je radikální nástroj, který pomáhá nasazovat produkty, na něž nelze použít žádný ze standardních způsobů nasazení.

Nasazení pomocí snímku funguje na principu sledování změn provedených v souborech a registru systému Windows během instalace aplikace. Tyto změny jsou zaznamenány, analyzovány a začleněny do vlastního balíčku, který lze vzdáleně nasadit do dalších počítačů. Jedná se o metodu nasazení na nejnižší úrovni, jaká je k dispozici. Používejte ji opatrně!

Nasazení

Seznam úloh nasazení

Seznamy balíčků pro nasazení a cíle nasazení stačí vytvořit jen jednou a následně můžete jediným kliknutím provést nasazení na více počítačů. Na rozdíl od integrovaných nástrojů vás aplikace Total Software Deployment neomezuje jen na balíčky MSI. Tento nástroj vám umožňuje nasazovat balíčky vytvořené pomocí nejrůznějších typů instalačních programů včetně těch, které mají omezenou nebo žádnou podporu vzdálené instalace.

Nasazení, které nijak neruší

Stačí jen spustit nasazení, pohodlně se usadit a sledovat celý proces. Aplikace TSD monitoruje každý krok a umožňuje snadno identifikovat jakékoli potíže při nasazení.

Při použití aplikace Total Software Deployment vaše vzdálené instalace nebudou rušit koncové uživatele okny či dialogy a nebudou narušovat jejich práci.

Odinstalace

Odinstalujte software vzdáleně

Nástroj pro vzdálenou odinstalaci dokáže úspěšně odinstalovat software na základě seznamu zjištěných balíčků, což umožňuje správcům sítě řídit, co má být v síti nainstalováno a co ne. Funkce Rychlé vyhledávání umožňuje rychlé vyhledání balíčků v seznamu. Jakmile budou nežádoucí balíčky identifikovány, jejich odinstalování je otázkou jen několika kliknutí.

Vzdálená odinstalace souborů MSI a EXE

Nový odinstalační modul umožňuje správcům sítě odinstalovat po síti téměř jakýkoli softwarový balíček, nejen soubory MSI. Odinstalace je zcela automatická, bez nutnosti vytváření složitých skriptů a zadávání parametrů příkazového řádku. Příslušný software bude automaticky rozpoznán a odinstalován pouze několika kliknutími, a to z jednoho nebo mnoha počítačů v síti. Důležité je, že aplikace Total Software Deployment při odinstalaci nevyžaduje přístup k původnímu instalačnímu balíčku. Seznam podporovaných formátů instalačních programů se s každou novou verzí aplikace rozšiřuje.

Skupinové nasazení a odinstalace

Aplikace Total Software Deployment dokáže prohledat celou místní síť, zjistit software nainstalovaný v počítačích koncových uživatelů a získat o něm úplné informace. Aplikace Total Software Deployment podporuje skupinové nasazení, údržbu a odinstalaci softwarových balíčků ve více síťových počítačích. Po úspěšném nasazení nebo vzdálené odinstalaci softwaru může tento nástroj automaticky znovu prohledat počítače a udržovat aktuální seznam nainstalovaných balíčků.

Omezení zkušební verze Brožura EULA Pokyny k instalaci