icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Inventory

v. 5.0.0 / 2021 miessemánnu 3 / Alla Windows-vers. / Gratis i 60 dagar
Gratis i 60 dagar

Total Network Inventory 54 Professional tillhandahåller kraftfulla verktyg för programvaruinventering och licenshantering. Introduktion av modulen Software Asset Management.

Programvaruinventering

All programvara från dina Windows- och Mac OS-enheter samlas på ett ställe med omfattande sök- och filtreringsmöjligheter. Bläddra, organisera och identifiera din programvara och dina installationer, stjärnmärk viktiga objekt, tilldela taggar, lägg till kommentarer m.m.

Licenshantering

Lagra data om alla programlicenser du äger tillsammans med parametrar, licensnycklar, utgångsdatum, priser och alla tillhörande dokument, som fakturor och licensvillkor.

Licensstatus i realtid

Få grepp om all kritisk programvarudistributionsdata och licensdata på nätverket. Se vilken programvara som är underlicensierad eller överlicensierad. Få uttömmande information om licensproblem.

Rapportering

Konstruera snabba och exakta rapporter för varje aspekt av din programvaru- och licensinventering, som t.ex. en lista över installationer, en licenssammanfattning eller beskrivning i detalj av alla licensproblem. Kopiera, exportera eller skriv ut dina rapporter i en mängd olika format.

Och mer…

Spåra programvara på specifika enheter. Slå ihop olika versioner av samma programvara. Använd reguljära uttryck för att förbättra sökresultat. Finn syftet med ett program genom att hoppa till Google Search eller direkt till utvecklarens webbplats.

En plats för att visa allt

TNI 5 behandlar programvara som hittas på Windows- och Mac OS X-enheter. Databasen för all din programvara visas på ett så bekvämt sätt som möjligt. Sök program efter titel och version med snabbsökning. Använd filter för att se all programvara från en specifik utgivare, all programvara som är installerad på valda enheter etc. Kombinera sökningar och filter som du vill.

Distributionsöversikt

Välj ett eller flera programvaruobjekt och se deras installationer omedelbart.

Licensen är inte bara ett nummer

Många SAM-system representerar en licens som ett "antal aktiveringar". Vi vet att det är mer om en licens än det.

Efter att du köpt en programvarulicens, så lägger du till den på din SAM-lagringsplats. Knyt licensen till den tillämpliga programvaran. Ange dess pris, inköpsdatum och utgångsdatum.

Konfigurera den anpassade licensmodellen för varje licens på något av flera möjliga sätt. Medföljer en licensnyckel för denna licens? Kanske flera nycklar? Hur många aktiveringar tillåter varje nyckel?

Lägg till ytterligare viktig information, inklusive dokument, bilder eller andra filer.

Skapa så många licenser du behöver och hantera dem effektivt.

När licensen skapats och konfigurerats ser du automatiskt dess licensstatus.

Se vad alla data verkligen betyder

TNI 5 beräknar automatiskt status för uppfyllelse av programvarulicens utifrån fullständiga data på programvarudistributionen i nätverket tillsammans med information om alla licenser du äger och deras egenskaper.

Du kan se licensstatus per programvaruobjekt eller per licens. En tydlig färgkodning gör det lätt att se varje problem. Klicka bara på statusmeddelandet för att se en detaljerad förklaring av vad som är fel.

Skannern upptäcker licensnycklarna för en del program. Alla installationer som har en licensnyckel men saknar rätt licens visas i licensinkorgen.

När väl beräkningen utförts hålls statusen uppdaterad och speglar ändringarna på din lagringsplats.

Spåra programvaruinstallationer

Som nätverksadministratör förväntar du dig att en del programvaror installeras på vissa enheter, men inte på andra. Med programvaruspårning kan du märka en programvara som Måste ha eller Förbjuden för explicita uppsättningar av datorer.

Slå ihop olika versioner

Mestadels är den exakta delversionen för en programvara inte så viktig. Med TNI kan du kombinera alla versioner på en rad, vilket gör allt mycket enklare. Du kan fortfarande se delversioner i listan över installationer.

Du kan bryta upp hopslagningarna när som helst.

Reguljära uttryck

Utför knepiga sökningar med reguljära uttryck och spara dem för senare användning.