tni-setup.exe
version 4.7.5, kompil. 4812
datum: 09 september, 2020
storlek: 30 MB
OS: Alla Windows-vers.
Gratis i 60 dagar
Maskinvaruinventering
och rapporter
Programvarutillgångar
Hantering

Nätverksinventering


Introduktion av Total Network Inventory 4, lösning för PC-granskning och programvarulagerhantering.

Skanna allting

Microsoft Windows-baserade datorer – 2000 och senare. Skanningsteknik Insamlade data
Apple OS X-baserade datorer. Skanningsteknik Insamlade data
Linux-baserade tillgångar. Skanningsteknik Insamlade data
FreeBSD-baserade tillgångar. Skanningsteknik Insamlade data
ESX/ESXi-servrar. Skanningsteknik Insamlade data
Varje nätverksenhet som stöder SNMP och Telnet-protokoll. Skanningsteknik Insamlade data

Vad behövs?

Du behöver bara ett administratörslösenord. Det behövs inga förinstallerade agenter på fjärrdatorn eller några andra förberedelser för en nätverksgranskning. Installera Total Network Inventory 4 på en enda dator, och du kommer att ha tillgång till information om hela nätverket inom ett par minuter.

Riktigt intelligent skanner

Tala bara om för programmet vad du behöver skanna, så börjar den analysera ditt nätverk: hittar alla noder inom IP-intervallet, visar en lista över alla arbetsgruppsdatorer och tar fram domänstrukturen. Välj noderna, ange inloggningsnamn och lösenord för enskilda tillgångar eller grupper, och klicka på Starta skanning.

Inom några minuter är skanningen klar och insamlade data placeras i TNI 4:s lagringsutrymme. Ditt PC- och Mac-lager är klart att användas.

Centraliserat lagringsutrymme

TNI 4:s lagringsutrymme är en vanlig mapp på din hårddisk. I mappen representeras varje dator av en fil på 35 KB. Du kan enkelt flytta filerna till ett annat lagringsutrymme eller säkerhetskopiera dem. Genom att dela lagringsmappen kan du arbeta med den från andra datorer.

Allt du behöver för maskinvaruredovisning

Bifoga noter, lagernummer och ytterligare text, pris och datafält till dina datorer. Alla data sparas på ett ställe - alltid till hands. Maskinvaruinventering har aldrig varit så enkelt och flexibelt.

Översikt över nätverket

Nätverksträdet kan visa olika data: nätverksnamn, IP-adress, lagernummer, ikon och namn på operativsystem, onlinestatusindikator och mycket mer. Total Network Inventory 4 upptäcker virtuella system automatiskt och markerar dem. Samtliga data kan användas för sökning: om du vet någonting om datorer kan du hitta dem bland hundratals andra på ett ögonblick!

Hålla data organiserade

Du kan granska varje skannad dator som om du hade den framför dig.

Du hittar detaljerad information om maskinvara, operativsystem, installerad programvara, antivirusprogram, användarkonton m.m. och bekvämt indelat i rapportkategorier.

Ta med valfritt antal datorer och kategorier i en enda rapport.

Tabellrapporter

Rapportgeneratorn gör det möjligt att visa inventeringsdata i en behändig och beskrivande tabell. Vilka data som visas i dina rapporter är helt upp till dig.

Snabbsökning

Sökresultat visas medan du skriver in din sökning: klicka inte i onödan!

Skriva ut och exportera

Varje rapport kan skrivas ut i kortfattad eller fullständig form, kopieras till ett kalkylprogram eller exporteras till PDF-, RTF-, ODT-, HTML-format eller andra format.

Se vad som händer i ditt nätverk

Varje gång du gör en ny genomsökning av en dator skapar TNI en ny ögonblicksbild av den. I ändringsloggen jämförs alla dessa ögonblicksbilder och du får en heltäckande lista över händelser: om något har lagts till, tagits bort eller ändrats ser du det här.

Du kan se programvara som håller på att installeras, avinstalleras eller uppdateras…

…snabbkorrigeringar som görs…

…tjänster var tillstånd förändras…

…maskinvara som flyttas runt…

…och mycket mer.

Loggen har funktioner för snabb sökning och filtrering och är tillgänglig i form av en utskrivbar rapport:

Kartlägg ditt nätverk

Visualisera strukturen med nätverksenheter på det sätt som passar dig bäst. Användare av Total Network Inventory 4 Professional har tillgång till vår nya redigerare för nätverkskartläggning.

Skapa en enskild karta eller dela upp ditt nätverk i många segment och nivåer, för olika företagslokaler, kontorsvåningar eller annat.

Dra och släpp resurser och grupper från lagringen till din karta, arrangera dem på det sätt du vill och återge nätverksstrukturen med olika typer av länkar.

Former och bakgrunder

Placera bilder på kartan eller använd förinställda former och rotera eller ändra dem som du vill. Du kan till exempel ge formen en kontur eller fylla den med valfri färg och välja graden av genomskinlighet. Om objekt överlappar varandra kan du använda redigeringsverktyget för att placera objekt i förgrunden eller dölja dem bakom andra.

(Klicka på bilderna för att visa demonstrationer)

Många möjligheter

Sök efter och hantera dina resurser direkt på kartan – det blir enklare så! Du kan pinga, genomsöka igen eller utföra en åtgärd via snabbmenyn.

Kartstorleken är obegränsad. Ge din fantasi fritt spelrum!

Begränsningar i utvärderingsversion
Broschyr
EULA
Installationsinstruktioner