icon-bg
icon-bg
icon-bg

Network Olympus

v. 1.8.2 / 31 maja 2024 / Dowolny Windows / Dostępna jest bezpłatna wersja
Dostępna jest bezpłatna wersja

Wprowadzenie

Oprogramowanie do monitorowania komputerów, serwerów i zasobów sieciowych.

Network Olympus to potężne narzędzie do monitorowania sieci. Jest ono przeznaczone do ciągłego monitorowania poszczególnych komputerów, sieci lokalnych oraz usług, którymi trzeba stale zarządzać.

Monitorowanie sieci

Olympus sprawdza, czy system działa nieprzerwanie oraz wykrywa potencjalne problemy i ostrzega o nich. Szybko eliminuje problemy i tworzy szczegółowy raport o awarii w formie dziennika z informacjami.

Monitorowanie serwera

Olympus wykorzystuje protokół WMI, zapewniając wiele możliwości monitorowania różnych parametrów sieci serwerów, od wydajności i dostępności sieci po strumienie ruchu. Wszystko jest rejestrowane w czasie rzeczywistym i analizowane na bieżąco.

Mapowanie sieci

Mapowanie sieci jest sposobem graficznego przedstawiania wszystkich elementów monitorowanego projektu, jak również połączeń pomiędzy nimi. System automatycznie wyświetla status wszystkich czujników, umożliwiając monitorowanie urządzeń z poziomu rozbudowanej mapy.

Skanowanie

Skanowanie sieci

Network scanner to moduł przeznaczony specjalnie do początkowego zbierania danych. Sprawdza on kolejno wszystkie urządzenia w sieci i zbiera cenne dane. Każde wykryte urządzenie jest automatycznie dodawane do bazy danych, aby można wykonywać kolejne działania.

Bardzo łatwe przepływy pracy

Intuicyjny interfejs sprawia, że Network Olympus dostarcza wszechstronnej wiedzy na temat środowiska sieciowego. Przyjazne dla użytkownika mapy i drzewa sieci są potężnymi narzędziami do wyznaczania i osiągania celów dotyczących automatyzacji i wizualizacji sieci.

Czujniki

Wprowadzenie

W prosty sposób można monitorować swój system operacyjny Windows, aby znaleźć potencjalne zagrożenia i wyeliminować je, zanim spowodują jakąś szkodę. Oto czujniki WinBase ułatwiające płynne działanie systemu operacyjnego:

CPU Load [Obciążenia procesora]. Uzyskaj szczegółowe informacje o obciążeniu procesora i upewnij się, że nie pracuje on na poziomie krytycznym.

Memory Usage [Użycie pamięci]. Są one bardzo elastyczne i łatwe w konfiguracji. Ustaw wymagane parametry i monitoruj ilość zajętej pamięci fizycznej lub wirtualnej.

User and Process Count [Zliczanie użytkowników i procesów]. Czujniki te mogą śledzić i kontrolować na dowolnym komputerze zdalnym liczbę uruchomionych procesów i zalogowanych użytkowników.

Czujniki

Network Olympus opiera się na wskaźnikach służących do monitoringu, które tworzą połączenia z urządzeniami i otrzymują niezbędne dane. Poprzez protokoły program gromadzi i analizuje cały szereg danych na temat sieci. Nasze oprogramowanie wykorzystuje czujniki do uzyskiwania informacji na temat usług, dzienników zdarzeń, znajdujących się na urządzeniu zdalnym plików itp. Można również w prosty sposób uzyskać inne podobne dane. Olympus oferuje ponad 30 czujników w 4 kategoriach: System, WinBase, NetBase i FileSystem.

Czujniki NetBase

Różne zasoby, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sieci lokalnej, często wymagają monitorowania. Czujniki NetBase umożliwiają monitorowanie szerokiego zakresu portów oraz monitorowanie dostępności treści witryn internetowych. Czujniki NetBase obejmują następujące protokoły: TCP, ICMP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet, IMAP i wiele innych.

Czujniki FileSystem

Olympus zapewnia pełny dostęp do monitorowania systemu plików. Użytkownik ma pod kontrolą nie tylko swój system operacyjny, ale również każdy ze swoich plików. Parametry, które można sprawdzić i porównać, to: Rozmiar pliku, Istnienie pliku, Suma kontrolna pliku, Liczba plików, Porównanie plików, Miejsce na dysku, Zawartość pliku i tak dalej.

Działania

Działania i powiadomienia

W przypadku nieprawidłowości Network Olympus wykonuje zestaw wcześniej określonych działań. Nasze oprogramowanie szybko powiadamia o problemie i „udziela pierwszej pomocy”, aby zneutralizować jego skutki. W zależności od Twoich ustawień uruchomi skrypt, ponownie uruchomi zdalny komputer, uruchomi określoną aplikację lub zapisze wszystkie dane na temat zdarzenia, żeby potem można było przeanalizować problem. Jeśli zdefiniuje się działanie na wypadek awarii, Olympus będzie postępować w zależności od reakcji czujnika i wyników działania.

Efektywne połączenia funkcji

Za pomocą funkcji Scenario Builder [Kreator scenariuszy] można skonfigurować zestaw działań, które zostaną wykonane w przypadku nieprawidłowości. Tworzenie skomplikowanych kombinacji działań, czujników i powiadomień za pomocą tylko kilku kliknięć jest możliwe dzięki wydajnemu i wygodnemu interfejsowi kreatora Scenario Builder. Cała aktywność sieci jest zapisywana w dzienniku Activity log i w specjalnych raportach, dzięki czemu nie przeoczysz żadnego fragmentu z historii działań.

Powiadomienia

W połączeniu z działaniami powiadomienia znacznie zwiększają skuteczność monitoringu. Mają one znaczną wartość informacyjną, powiadamiając administratorów systemów sieciowych o każdym odchyleniu w monitorowanych parametrach. Olympus daje dostęp do różnego typu powiadomień, dzięki czemu można całkowicie dostosować sposób monitorowania.

Działania i powiadomienia: Automatyzacja

Network Olympus oferuje cały szereg automatycznych działań i alertów, dzięki którym można zminimalizować przerwy w działaniu sieci. Przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia definiowanie następujących działań:

Alerty: Okno komunikatu, Wyskakujące okno, Odtworzenie dźwięku, Zapisanie do pliku, Powiadomienie e-mail, Jabber itd.

Olympus wykonuje różne rodzaje działań, na przykład: Uruchomienie aplikacji, Uruchomienie skryptu, Ponowne uruchomienie usługi czy Ponowne uruchomienie komputera...

Wszystkie wykonane działania i zmiany w obserwowanych parametrach są rejestrowane w sposób ciągły, dając jasny obraz stanu sieci na przestrzeni czasu.

Scenariusze

Scenariusze monitorowania

Scenario Builder [Kreator scenariuszy] jest gotowym rozwiązaniem do automatyzacji zarządzania siecią. To potężne narzędzie do tworzenia scenariuszy monitorowania i do zarządzania nimi.

Zintegrowane podejście do zarządzania monitorowaniem działań

Scenario Builder zapewnia wszechstronną funkcjonalność w zautomatyzowanym zarządzaniu siecią. Pozwala zaplanować procesy monitorowania i daje ogromne możliwości szybkiego reagowania na awarie sieci oraz diagnozowania problemów.

Rozgałęzione scenariusze

Scenario Builder umożliwia tworzenie złożonych scenariuszy z wieloma wariantami, co zapewnia kompleksowe monitorowanie. Każdym wariantem można łatwo zarządzać przez dodanie powiadomień, czujników i działań.

Intuicyjny interfejs sprawia, że tworzenie skomplikowanych skryptów jest bardzo wygodne. Scenario Builder umożliwia powiązanie scenariuszy monitorowania z urządzeniem lub grupą urządzeń.

Schematy monitorowania

Scenario Builder działa w bardzo elastyczny sposób. Możesz zarządzać wszystkimi dodanymi czujnikami oraz wszystkimi połączonymi z nimi działaniami i powiadomieniami. Dostosowywanie elementów to istotna część optymalizacji Twoich procesów monitorowania. Możesz po prostu wybrać pożądaną opcję i zrezygnować z wszystkiego, co nie jest konieczne.

Solidny system

Niezawodny i bezpieczny silnik monitorujący wykrywa usterki i zapobiega ich katastrofalnym skutkom. Czujniki tworzą logiczny łańcuch, który generuje odpowiedzi systemu. Za sprawą tej technologii będziesz na czas otrzymywać powiadomienia o stanie urządzenia. Oprogramowanie zapisuje cały proces monitorowania oraz umożliwia wygodne śledzenie problemów i określenie ich charakteru, gdyż Network Olympus nieustannie rejestruje wszystkie alerty otrzymywane z czujników.

Jak można zaimplementować tę funkcję?

Istnieje wiele sposobów wykorzystania kreatora Scenario Builder, aby tworzyć scenariusze informatycznych przepływów pracy służące do zautomatyzowania procesów monitorowania:

Sprawdzenie dostępności serwera. Oprogramowanie nieprzerwanie sprawdza stabilność serwera i witryny internetowej. Jeśli te testy zwrócą błąd, moduł powiadamiania natychmiast wyśle Ci alert, a serwer zostanie ponownie uruchomiony.

Sprawdzenie wartości klucza rejestru. Skrypt sprawdza klucz w urządzeniu zdalnym i przywraca go w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Sprawdzanie, czy urządzenie jest w trybie online. System monitoruje stan wszystkich urządzeń w grupie i rejestruje dane z czujników. Administrator systemu otrzyma powiadomienie, jeśli któreś urządzenie jest w tryb offline. Można łatwo zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób się to stało, ponieważ dzienniki monitorowania zawierają wszystkie dane z kolejnych odczytów.

Statystyki

Activity Log

Network Olympus śledzi wszystkie włączone monitory i prowadzi dziennik z wszystkimi istotnymi informacjami z czujników. Za pomocą widżetu Activity log [Dziennik działań] można uzyskać dostęp do dowolnej części tych danych, żeby przeanalizować procesy i znaleźć przyczynę problemów z wydajnością. Można też dołączyć uzyskane dane do raportów na temat przebiegu monitorowania.

Tryby wyświetlania dziennika

Są dwa sposoby odczytywania wyników monitorowania: tryb Live [Na żywo] oraz tryb History [Historia].

Interfejs „Live” pokazuje tylko wydarzenia z bieżącej sesji, natomiast „History” przechowuje wszystkie dane monitoringu z przeszłości. Taki podział wyświetlanych danych usprawnia ich kontrolowanie.

Filtry

Wygodne filtry wyszukiwania umożliwiają szybkie i dokładne uzyskiwanie szczegółowych danych. Bez względu na to, czy chcesz filtrować zdarzenia według parametru „success”, żeby zobaczyć wszystkie nieudane działania, czy sortować czujniki według ich rodzaju w celu pogrupowania zabranych informacji, czy też sprawdzić wydajność konkretnego urządzenia – wszystkie te zadania są możliwe dzięki wydajnej funkcji filtrowania. Nie zapomnij połączyć filtry, aby uzyskać maksymalną wydajność pracy.

Mapa sieci

Jeden program do mapowania – uniwersalne możliwości

Oprogramowanie do mapowania sieci komunikuje się z drzewem sieci, tworząc wizualizację całego systemu połączonych urządzeń. Oprogramowanie mapujące Network Olympus jest w pełni zintegrowanym rozwiązaniem do wyświetlania węzłów sieci oraz interaktywnego i efektywnego zarządzania urządzeniami.

Wizualizacja sieci

Ważnym zagadnieniem dla administratorów systemu jest topologia sieci. Z tego powodu edytor mapowania Network Olympus jest podzielony na dwie sekcje:

Network tree [Drzewo sieci]. Moduł Network scanner [Skaner sieci] skanuje sieć szukając podłączonego urządzenia i automatycznie dodaje je do drzewa. Ta funkcjonalność zapewnia najważniejsze możliwości monitorowania, takie jak wyświetlanie hierarchii i wprowadzanie grup strukturalnych.

Network map [Mapa sieci]. Główna część stanowi środowisko do edycji map i przedstawiania wizualnego. Pozwala ona stworzyć kilka niezależnych map i monitorować poszczególne czujniki urządzeń za pomocą kolorowych wskaźników.

Te moduły zwiększają współpracę między węzłami sieci, oferując obszerny zestaw elementów wizualnych, diagramów i innych przydatnych rozszerzeń graficznych systemu.

Różnorodne możliwości mapowania

Środowisko sieciowe jest ze swej natury złożone i nie można go uprościć. Jednak Network Olympus stwarza menedżerom sieci dogodną infrastrukturę do kontrolowania i utrzymania urządzeń przy minimalnym wysiłku. Możesz podzielić skomplikowane mapy sieci, obejmujące kilka pięter, na niezależne małe mapy, żeby Twoi pracownicy nie musieli przechodzić przez wszystkie urządzenia w celu dotarcia do tych, za które są odpowiedzialni. Za sprawą naszych aplikacji i widżetów do mapowania sieci nawet najbardziej skomplikowane procesy stają się proste i jasne!

Już dzisiaj wypróbuj nasze gotowe rozwiązania do monitorowania sieci, a będziesz lubić swoją pracę bardziej niż kiedykolwiek!

Ograniczenia wersji próbnej Broszura Umowa licencyjna