icon-bg

Warunki korzystania

Witamy na stronach naszego serwisu. Dalsze przeglądanie i korzystanie z niniejszego serwisu oznacza, iż Użytkownik wyraża zgodę i jest związany poniższymi warunkami korzystania, które razem z naszą polityką prywatności określają dotyczące niniejszego serwisu WWW relacje pomiędzy Softinventive Lab i Użytkownikiem.

Nazwa "Softinventive Lab" oraz określenie "my" oznaczają właściciela niniejszego serwisu. Określenie "Użytkownik" oznacza użytkownika lub osobę przeglądającą nasz serwis WWW.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron niniejszego serwisu służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Zawartość ta może ulec zmianie bez powiadomienia.
  • Ani my, ani żadne strony trzecie nie dają żadnej gwarancji ani zapewnień pod względami dokładności, aktualności, wykonania, kompletności ani przydatności informacji oraz materiałów zawartych i oferowanych w niniejszym serwisie do jakichkolwiek określonych celów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wymienione informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy, a my wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność za takie nieścisłości i błędy w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Użytkownik korzysta z wszelkich informacji i materiałów zawartych w niniejszym serwisie na swoje wyłączne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik odpowiedzialny jest za zapewnienie, iż wszelkie produkty, usługi i informacje dostępne poprzez niniejszy serwis spełnią jego określone wymagania.
  • Niniejszy serwis zawiera treści, które stanowią naszą własność lub do których użycia jesteśmy uprawnieni. Treści te obejmują, lecz nie wyłącznie, projekt, układ, wygląd i elementy graficzne. Powielanie jest niedozwolone z wyjątkiem działań zgodnych z informacją o prawie autorskim, która stanowi integralną część niniejszych warunków.
  • Wszystkie reprodukowane w niniejszym serwisie WWW znaki handlowe, które nie stanowią własności operatora ani nie są licencjonowane na potrzeby operatora, zostały przyznane w niniejszym serwisie.
  • Nieupoważnione wykorzystanie niniejszego serwisu może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i (lub) może być uznane za przestępstwo.
  • Niniejszy serwis może okazjonalnie zawierać również łącza do innych stron. Łącza te zostały udostępnione dla wygody Użytkownika w celu dostarczania dodatkowych informacji. Nie oznaczają one, iż udzielamy poparcia tym serwisom. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek serwisów, do których odsyłamy.
  • Użytkownik może zamieścić łącze do niniejszego serwisu WWW z innego serwisu bez potrzeby naszej uprzednio uzyskanej pisemnej zgody.
  • Korzystanie z serwisu i wszelkie spory wynikające z tego korzystania z witryny podlegają prawom USA.
Adres:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefony:
+1 (888) 447 2266 USA i Kanadą