icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Software Deployment

v. 3.2.1 / 28 sierpnia 2023 / Dowolny Windows / Bezpłatnie przez 60 dni
Bezpłatnie przez 60 dni

Wprowadzenie

Zdalne i automatyczne wdrażanie oprogramowania

Total Software Deployment: zarządzane wdrażanie oprogramowania w Twojej sieci korporacyjnej.

Kompleksowe rozwiązanie wdrożeniowe

Z narzędziem Total Software Deployment wdrażanie oprogramowania <br>w dowolnej liczbie komputerów stanowi czystą przyjemność. Zarządzanie inwentarzem oprogramowania, automatyczne skanowanie sieci i równoległe wdrażanie różnych typów pakietów instalacyjnych czynią z TSD bezdyskusyjnego lidera wśród narzędzi do wdrażania zdalnego.

Wdrażanie równoległe jednym kliknięciem

Narzędzie to, w odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych, obsługuje zaawansowane wdrażanie równoległe, pozwalając na jednoczesne instalowanie wielu różnych pakietów w wielu komputerach. Użytkownik może określić, ile komputerów i ile pakietów na komputer ma być w każdej chwili objętych instalacją. Po podjęciu decyzji można uruchomić wdrożenie jednym kliknięciem.

Zdalne odinstalowywanie oprogramowania

Możesz także zdalnie odinstalować oprogramowanie z jednego lub wielu komputerów. Narzędzie do zdalnego odinstalowywania obsługuje pakiety zainstalowane przy użyciu Total Software Deployment lub w jakikolwiek inny sposób, pozwalając administratorom sieci kontrolować, które oprogramowanie jest w sieci konieczne, a które należy odinstalować.

Zintegrowane zarządzanie inwentarzem oprogramowania

Total Software Deployment zapewnia widoczność komputerów w sieci całej Twojej organizacji, utrzymując wyczerpującą listę oprogramowania zainstalowanego na wszystkich komputerach w sieci korporacyjnej.

Automatyczne skanowanie inwentarza

TSD automatycznie skanuje komputery w sieci, aby tworzyć listy inwentarza. Komputery i serwery w sieci korporacyjnej mogą być skanowane bez zainstalowanych na stałe agentów; wystarczy hasło administratora. Dane ze skanowania są automatycznie dzielone na kategorie i organizowane, budując dokładny inwentarz oprogramowania zainstalowanego w sieci lokalnej.

Elastyczne wdrażanie aplikacji opartych o instalatory MSI i EXE

Marzy Ci się system bardziej elastyczny niż narzędzia wdrożeniowe firmy Microsoft®? Wdrażanie zarządzane możliwe wyłącznie dla pakietów MSI jest dalekie od ideału. Total Software Deployment obsługuje wszystkie typy instalatorów, w tym MSI i wszystkie popularne programy instalacyjne niezależnych producentów, pozwalając na całkowicie zautomatyzowane wdrożenie w trybie cichym praktycznie każdego pakietu.

Trzy typy metod wdrażania

Nie wszystkie pakiety instalacyjne są sobie równe. W jednych instalatorach opcje konfiguracji w trybie cichym są już wstępnie skonfigurowane; inne mogą w ogóle nie obsługiwać wdrażania automatycznego. TSD oferuje wybór aż trzech różnych metod tworzenia dla Twojej sieci pakietów do automatycznego wdrażania, pozwalając na zdalne instalowanie oprogramowania, które nigdy nie było do tego celu pomyślane.

I więcej...

Użyj asystenta aktualizacji oprogramowania, by szybko identyfikować komputery zawierające przestarzałe produkty, utrzymywać historię wdrożeń <br>i wykonywać wiele innych zadań!

Skanowanie

Łatwe wdrażanie oprogramowania

Dystrybucja i utrzymanie oprogramowania w sieci stały się łatwe. Zautomatyzuj tę procedurę, pozwalając Total Software Deployment na skanowanie swojej sieci, budowanie listy oprogramowania zainstalowanego w Twoich komputerach oraz wykonywanie zadań zautomatyzowanego wdrażania zdalnie, z centralnej lokalizacji.

Jakie programy są zainstalowane w Twoich komputerach Windows?

Dowiedz się, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w komputerach w Twojej sieci, nie ruszając się z fotela! Upewnij się tylko, że komputery te używają nowej wersji systemu Windows (XP lub nowszej) i przygotuj hasło administratora.

Naprawdę inteligentny skaner

Wystarczy wskazać, co należy przeskanować, a Total Software Deployment natychmiast ruszy do pracy. Poprzez zautomatyzowane odnajdowanie sieci będzie automatycznie wykrywać wszystkie aktualne węzły w podanym zakresie adresów IP, identyfikować komputery w grupach roboczych i wyświetlać strukturę domen. Skanować można po prostu z ustawieniami domyślnymi i hasłem administratora, albo wskazać dane logowania dla poszczególnych urządzeń i grup. Na miejsca, gotowi, start!

Skanowanie wielowątkowe

Dzięki dużej przepustowości nowoczesnych sieci i potężnym procesorom nie trzeba czekać na zakończenie jednego zadania przed uruchomieniem kolejnego. TSD stosuje w pełni równoległe, wielowątkowe podejście do skanowania sieci, uruchamiając tyle równoległych procesów, na ile konkretna sieć pozwoli. Dzięki temu skanowanie nawet stosunkowo dużej sieci można ukończyć w kilka minut.

Inwentaryzacja

Zarządzane aktualizacje i utrzymanie

"Jaka wersja oprogramowania X jest używana w moich komputerach i jak mogę je zaktualizować?"
To pytanie było nam zadawane najczęściej – i dokładnie do tego celu zbudowaliśmy TSD. Zarządzanych aktualizacji oprogramowania nie da się jeszcze bardziej ułatwić! Total Software Deployment przeskanuje Twoją sieć i zbuduje wyczerpujący raport opisujący, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w każdym komputerze. Aktualizacja przestarzałych wersji jest równie prosta – wystarczy zaznaczyć je na liście i kliknąć "Update" (Zaktualizuj).

Centralny magazyn oprogramowania

Magazyn oprogramowania w systemie Total Software Deployment obsługuje instalatory jednoplikowe i złożone. Magazyn ten jest wysoce konfigurowalny, pozwalając na edycję podstawowych właściwości, takich jak numer wersji, język i obsługiwana architektura systemu operacyjnego, oraz używanie zasad wdrażania – wspólnych oraz indywidualnych dla poszczególnych produktów – wskazujących, które dodatki, aktualizacje i poprawki należy wdrożyć razem z główną aplikacją.

Wszystko, czego potrzebujesz, na rzut oka

Zobacz wszystko, czego potrzebujesz – i nic więcej! TSD dla wyświetlania informacji o węzłach sieciowych oferuje elastyczne opcje konfiguracji. Możesz zobaczyć, czy komputer jest dostępny online czy nie, pokazać jego nazwę sieciową i adres IP, sprawdzić wersję zainstalowanego systemu Windows i wybrać, jak wiele (lub jak mało) informacji chcesz wyświetlać.

Total Software Deployment udostępnia wygodne narzędzia wyszukiwania i filtrowania, pomagające szybko znajdować zainstalowane aplikacje, identyfikować cele wdrożeniowe oraz przydzielać zadania i priorytety.

Przypadki użycia

Budowanie pakietów do wdrożenia jednym kliknięciem

Twórz pakiety do wdrażania w trybie cichym przez kilka kliknięć! TSD automatycznie ustali typ instalatora i użyje poprawnego łańcucha wiersza polecenia, zdalnie wdrażając aplikacje bez udziału użytkownika.

Niestandardowe wdrożenie to nie problem

Masz pakiet instalacyjny, który bezwzględnie wymaga działań ze strony użytkownika? Faktem jest, że znaczący odsetek produktów nie ma wbudowanej obsługi wdrażania automatycznego. Z narzędziem Total Software Deployment to żaden problem! Dla takich pakietów instalacyjnych można po prostu tworzyć makra, wstępnie nagrywając wszystkie kliknięcia i całą uciążliwą procedurę instalacyjną. Wszelkie niepożądane czynności można łatwo wyłączyć, bez ponownego nagrywania całego scenariusza.

Wdrażanie z obrazu stanu

Jeśli nic innego nie pomoże, do wdrażania naprawdę problematycznych pakietów możemy zbudować obraz stanu systemu. Obraz stanu systemu jest narzędziem najcięższego kalibru, pomagającym instalować produkty, które skutecznie opierają się wszelkim standardowym metodom wdrażania.

Wdrażanie z obrazu stanu polega na śledzeniu zmian w plikach i ustawieniach Rejestru Windows, dokonywanych w procesie instalowania aplikacji. Zmiany te zostają zarejestrowane, wydestylowane i zawarte w dopasowanym do potrzeb pakiecie, który będzie można wdrażać zdalnie w innych komputerach. Jest to najbardziej niskopoziomowa metoda wdrażania i należy jej używać wyjątkowo ostrożnie!

Wdrożenie

Lista zadań wdrożenia

Wystarczy raz utworzyć listę pakietów i zdefiniować cele wdrożenia, aby później przeprowadzać je w wielu komputerach jednym kliknięciem. W przeciwieństwie do narzędzi wbudowanych, Total Software Deployment nie ogranicza użytkownika jedynie do pakietów MSI. Pozwala wdrażać pakiety zbudowane z użyciem szerokiego wachlarza różnych programów instalacyjnych, również takich, które obsługują instalację zdalną w ograniczonym zakresie lub nie obsługują jej w ogóle.

Nieuciążliwe wdrażanie

Uruchom wdrożenie, rozsiądź się wygodnie i obserwuj proces. TSD monitoruje każdy krok, pozwalając na łatwą identyfikację wszelkich problemów
z wdrożeniem.

Zdalna instalacja z użyciem Total Software Deployment nie będzie przeszkadzać użytkownikom końcowym poprzez wyskakujące okna i zapytania dialogowe i nie zakłóci ich pracy.

Dezinstalacja

Odinstaluj oprogramowanie zdalnie

Narzędzie do zdalnego odinstalowywania może z powodzeniem odinstalować oprogramowanie na podstawie listy wykrytych pakietów, pozwalając administratorom sieci kontrolować, co powinno być zainstalowane w sieci, a co nie. Funkcja szybkiego wyszukiwania umożliwia szybkie znalezienie pakietów na liście. Po zidentyfikowaniu niechcianych pakietów ich odinstalowanie to tylko kwestia kilku kliknięć.

Zdalne odinstalowywanie programów opartych o instalatory MSI i EXE

Nowy moduł odinstalowywania umożliwia administratorom sieci odinstalowanie przez sieć dowolnych pakietów oprogramowania, nie tylko tych z instalatorem MSI. Odinstalowanie jest całkowicie zautomatyzowane, bez konieczności budowania skomplikowanych skryptów i bez potrzeby wprowadzania parametrów w wierszu poleceń. Oprogramowanie zostanie automatycznie wykryte i odinstalowane za pomocą zaledwie kilku kliknięć – z jednego lub z wielu komputerów w sieci. Co ważne, Total Software Deployment nie musi mieć dostępu do oryginalnego pakietu instalatora, żeby go odinstalować. Lista obsługiwanych formatów instalatora powiększa się w każdej kolejnej wersji programu.

Instalacja i dezinstalacja grupowa

Program Total Software Deployment może przeskanować całą sieć lokalną, wykrywając oprogramowanie zainstalowane na komputerach użytkowników końcowych i uzyskując wyczerpujące informacje na jego temat. Total Software Deployment obsługuje grupowe instalowanie, utrzymanie i odinstalowywanie pakietów oprogramowania na wielu komputerach w sieci. Po pomyślnej instalacji lub zdalnym odinstalowaniu oprogramowania narzędzie może automatycznie przeskanować komputery jeszcze raz, aby zaktualizować listę zainstalowanych pakietów.

Ograniczenia wersji próbnej Broszura Umowa licencyjna Instrukcja instalacji