icon-bg
icon-bg
icon-bg

Network Olympus

v. 1.8.2 / 31 toukokuu 2024 / Windows (kaikki) / Ilmainen versio saatavilla
Ilmainen versio saatavilla

Yleiskatsaus

Ohjelmistot tietokoneen, palvelimen ja verkkoresurssien valvontaan.

Network Olympus on tehokas työkalu verkon valvontaan. Se on suunniteltu yksittäisten tietokoneiden, lähiverkkojen ja muiden palveluiden, jotka tarvitsevat jatkuvaa ylläpitoa, jatkuvaan valvontaan.

Verkon valvonta

Olympus huolehtii järjestelmän käytettävyydestä, havaitsee mahdollisia ongelmia ja ilmoittaa sinulle niistä. Se poistaa ongelmat ajoissa ja antaa ongelmalokin yksityiskohtaisena raporttina.

Palvelinten valvonta

WMI-protokollaa käyttäen Olympus tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia valvoa palvelinten verkkotietojen kokonaisvaltaista kattausta aina verkon suorituskyvystä ja saatavuudesta tietoliikenteeseen. Kaikki tallennetaan reaaliajassa, ja tietoja analysoidaan jatkuvasti.

Verkkokartoitus

Verkkokartoitus on keino näyttää graafisesti kaikki valvontaprojektin elementit sekä niiden väliset yhteydet. Se näyttää automaattisesti kaikkien sensorien tilan, ja voit valvoa laitteita kattavalla kartalla.

Tarkistus

Verkon skannaus

Verkkoskanneri on alkutietojen keruuseen erikoistunut moduuli. Se käy läpi kaikki verkon laitteet ja kerää arvokasta tietoa. Jokainen löydetty laite lisätään automaattisesti tietokantaasi käyttöä varten.

Itsestäänselvät työnkulut

Intuitiivinen ohjelmiston käyttöliittymä auttaa Network Olympusta tarjoamaan kattavamman ymmärryksen verkkoympäristöstä. Käyttäjäystävälliset verkkokartat ja -puut ovat tehokkaita työkaluja verkon automatisoinnin ja visualisoinnin tavoitteiden määrittämiseksi ja saavuttamiseksi.

Sensorit

Yleiskatsaus

Network Olympus tukeutuu valvontamittareihin, jotka muodostavat yhteyksiä laitteiden kanssa ja vastaanottavat tarvittavia tietoja. Ohjelma kerää ja analysoi erinäisiä tietoja verkostasi sen protokollien kautta. Ohjelmistomme käyttää sensoreita saadakseen tietoja palveluista, tapahtumalokeista, tiedostoista jne. etälaitteella. Myös muut samankaltaiset tiedot on helppo poimia. Olympus tarjoaa 30 sensoria 4 kategoriasta: SystemWinBase, NetBase, ja FileSystem.

System-sensorit

Voit helposti valvoa Windows-käyttöjärjestelmääsi löytääksesi mahdollisia uhkia ja poistaa ne ennen vahinkojen syntymistä. Tässä ovat WinBase-sensorit, jotka tekevät käyttöjärjestelmän käytöstä sulavaa:

Prosessorin rasitus (CPU Load). Saat yksityiskohtaista tietoa prosessorin rasituksesta ja voit varmistaa, ettei se ole kriittisellä tasolla.

Muistin käyttö (Memory Usage). Nämä ovat erittäin joustavia ja helppo konfiguroida. Määritä halutut parametrit ja valvo käytetyn fyysisen tai virtuaalisen muistin määrää.

Käyttäjä ja prosessimäärä (User & Process Count). Nämä sensorit pystyvät seuraamaan ja pitämään hallinnassa käynnissä olevien prosessien ja etätietokoneilla kirjautuneiden käyttäjien määrää.

NetBase-sensorit

Useat resurssit sekä lähiverkon sisällä että ulkona vaativat usein valvontaa. NetBase-sensorit mahdollistavat useiden porttien sekä verkkosivuston sisällön käytettävyyden valvonnan. Tässä NetBase-sensorien tukemat protokollat: TCP, ICMP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet, IMAP ja monia muita.

FileSystem-sensorit

Olympus tarjoaa täyden pääsyn tiedostojärjestelmän valvontaan. Hallussasi ei ole pelkästään käyttöjärjestelmäsi, vaan myös joka ikinen tiedostosi. Parametrit, joita voit tarkastella ja vertailla: Tiedostokoko, tiedoston olemassaolo, tiedoston CRC32, tiedostojen määrä, tiedostojen vertaus, levytila, tiedoston sisältö ja niin edelleen.

Toiminnot

Toiminnot ja ilmoitukset

Network Olympus suorittaa sarjan ennalta määriteltyjä toimintoja poikkeavuuksien tapauksessa. Ohjelmistomme ilmoittaa sinulle ongelmasta nopeasti ja suorittaa ensiaputoimintoja neutraloidakseen seuraamukset. Asetuksistasi riippuen se suorittaa komentosarjan, käynnistää etätietokoneen uudelleen, käynnistää palvelun uudelleen, käynnistää määritellyn sovelluksen tai kirjaa kaikki tapahtumatiedot, joiden avulla ongelmaa voidaan tutkia jatkossa. Jos määrität hätätoiminnon, Olympus toimii sensorin reaktion ja toiminnon tulosten perusteella.

Tehokkaat toimintoyhdistelmät

Skenaarionrakentaja (Scenario Builder) -toiminnon avulla pystyt konfiguroimaan sarjan toimintoja, jotka suoritetaan poikkeavuuksien tapauksessa. Sensoritoimintojen ja ilmoitusten monimutkaisten yhdistelmien luominen muutamalla napsautuksella on mahdollista tehokkaan ja kätevän Scenario Builder käyttöliittymän ansiosta. Kaikki verkon toiminta kirjataan toimintalokiin (Activity Log) ja erikoisraportteihin, jottei yksikään toimintahistorian kohta jää näkemättä.

Ilmoitukset

Toimintoihin yhdistettynä ilmoitukset tehostavat valvontaa merkittävästi. Ne tarjoavat arvokasta tietoa – ilmoittavat verkon järjestelmänvalvojille jokaisesta valvotun parametrin poikkeuksesta. Olympus tarjoaa pääsyn lukuisiin erilaisiin ilmoituksiin, joiden avulla voit mukauttaa valvontakokemuksesi täysin.

Toiminnot ja ilmoitukset: Automaatio

Network Olympus tarjoaa laajan valikoiman automatisoituja toimintoja ja hälytyksiä, joita voit käyttää minimoidaksesi verkkosi häiriöajan. Käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä voit määrittää seuraavat toiminnot:

Hälytykset: Viestilaatikko, ponnahdusikkuna, toista ääni, kirjoita tiedostoon, sähköposti-ilmoitus, Jabber jne.

Mitä toimintoihin tulee, tässä muutamia, joita Olympus suorittaa: Käynnistä sovellus, suorita komentosarja, lataa palvelu uudelleen, käynnistä tietokone uudelleen...

Kaikkia suoritettuja toimintoja ja muutoksia valvottuihin parametreihin kirjataan jatkuvasti lokiin, mistä muodostuu selkeä kuva verkon tilasta ajan kuluessa.

Skenaariot

Valvontaskenaariot

Skenaarionrakentaja (Scenario Builder), valmis ratkaisu verkon työnkulun automatisointiin. Se on tehokas työkalu, jolla luodaan ja hallinnoidaan valvontaskenaarioita.

Integroitu lähestymistapa valvonnan työnkulun hallintaan

Skenaarionrakentaja tarjoaa kattavasti toimintoja verkkohallinnan automatisointiin. Sen avulla voidaan ajastaa valvontaprosesseja ja se tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia verkon ongelmien hätäreagointiin ja ongelmien diagnosointiin.

Skenaarioiden haaroittaminen

Scenario Builder voi luoda monimutkaisia monihaaraisia skenaarioita tarjoten yhtenäisen valvontakokemuksen. Jokaista haaraa on helppo hallita lisäämällä ilmoituksia, sensoreita ja toimintoja.

Intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta monimutkaisten komentosarjojen luominen on kätevää. Scenario Builder avulla pystyt linkittämään valvontaskenaariosi laitteeseen tai laiteryhmään.

Valvontasuunnitelmat

Scenario Builder-toiminto on todella joustava. Voit hallinnoida kaikkia lisäämiäsi sensoreita ja kaikkia niihin liittämiäsi toimintoja ja ilmoituksia. Säädettävät komponentit ovat välttämätön osa valvontaprosessiesi optimointia. Valitse vain kaikki sopivat komponentit ja jätä tarpeettomat käyttämättä.

Vankka järjestelmä

Luotettava ja turvallinen valvontamoottori havaitsee toimintahäiriöt ja estää niiden tuhoisat seuraamukset. Sensorielementit muodostavat logiikkaketjun, joka luo järjestelmävastauksia. Tämä teknologia varmistaa, että saat ilmoituksen laitteesi tilasta ajoissa. Ohjelmisto kirjaa lokiin koko valvontaprosessin ja tekee ongelmien seuraamisesta ja niiden luonteen tunnistamisesta kätevää – Network Olympus kirjaa jatkuvasti kaikki hälytykset, jotka se saa sensoreilta.

Kuinka voin ottaa tämän toiminnon käyttöön?

Scenario Builder voidaan käyttää monella tapaa IT-työnkulkuskenaarioiden luomiseksi valvontaprosessiesi automatisoimiseen:

Palvelinten saatavuustarkastus. Ohjelmisto tarkastaa jatkuvasti palvelimen ja verkkosivuston vakauden. Jos näistä testeistä palautuu virhe, ilmoitustoiminto lähettää sinulle välittömästi hälytyksen palvelimen käynnistyessä uudelleen.

Rekisteriavainten arvojen tarkastus. Komentosarja vahvistaa avaimen etälaitteella ja palauttaa sen, jos siinä ilmenee poikkeavaisuuksia.

Online-tilan tarkastus. Järjestelmä valvoo jokaisen ryhmässä olevan laitteen tilaa ja kirjaa sensoritietoja lokiin. Jos joku laitteista menee offline-tilaan, järjestelmänvalvoja saa siitä ilmoituksen. On helppoa ymmärtää, miten ja miksi näin tapahtui, sillä valvontalokeissa näkyy joka ikinen tarkastusiteraatio.

Tilastot

Activity Log

Network Olympus pitää lokia kaikista tärkeistä sensoritiedoista seuraamalla kaikkia käytössä olevia tarkkailulaitteita. Pääset näihin tietoihin käsiksi toimintaloki (Activity Log) -widgetin kautta ja voit analysoida prosesseja ja selvittää, mikä aiheuttaa toimintahäiriöt. Voit sisällyttää noudetut tiedot myös valvontaraportteihin.

Lokin näyttötilat

Valvonnan tuloksia voidaan tarkastella kahdella tavalla: Reaaliaikaisesti (Live) tai historia (History) -tilassa.

Reaaliaikainen käyttöliittymä näyttää vain nykyisen istunnon tapahtumat, ja History-osio sisältää kaikki menneet valvontatiedot. Tämä näyttötilojen jako tekee tietojen valvonnasta paljon tehokkaampaa.

Suodattimet

Kätevät hakusuodattimet tekevät tietojen keruusta nopeaa ja tarkkaa. Tarvitsipa sinun suodattaa tapahtumia kaikkien epäonnistuneiden toimintojen löytämisen perusteella tai halusitpa järjestää sensorit niiden tyypin perusteella kerätäksesi skannattuja tietoja tai jopa tarkastaa tietyn laitteen tehokkuuden – kaikki nämä tehtävät ovat mahdollisia tehokkaan suodatustoiminnon ansiosta. Älä unohda yhdistellä suodattimia tehdäksesi työskentelystä mahdollisimman tehokasta.

Verkkokartta

Yksi kartoitusohjelmisto – universaalit kyvyt

Verkon kartoitusohjelmisto toimii yhdessä verkkopuun kanssa ja visualisoi koko linkitettyjen laitteiden järjestelmän. Network Olympus -kartoitusohjelmisto on täysin integroitu ratkaisu verkkonoodien esittämiseen ja tehokkaaseen interaktiiviseen laitteiden hallintaan.

Verkon visualisointi

Verkkotopologia on olennainen aspekti järjestelmänvalvojille. Siksi Network Olympus -kartoituseditori on jaettu kahteen osioon:

Verkkopuu (Network tree). Verkkoskanneri (Network scanner) -moduuli etsii verkosta liitettyjä laitteita ja liittää ne automaattisesti puuhun. Tämä toiminto tarjoaa pääasialliset valvontamahdollisuudet, kuten hierarkianäytön ja rakenneryhmien käytön.

Verkkokartta (Network map). Pääosio tarjoaa ympäristön sekä kartan muokkaukselle että visuaaliselle esittämiselle. Sen avulla voit luoda useita erillisiä karttoja ja valvoa jokaista laitesensoria väriosoitinten kautta.

Nämä moduulit parantavat verkkonoodien käyttöä tarjoamalla kattavan valikoiman visuaalisia elementtejä, kaavioita ja muita hyödyllisiä graafisia järjestelmälaajennuksia.

Monipuoliset kartoitusmahdollisuudet

Verkkoympäristö on luonnostaan monimutkainen, eikä siitä voi tehdä yksinkertaisempaa. Network Olympus kuitenkin luo verkon hallinnoijille kätevän infrastruktuurin, jossa laitteita voidaan valvoa ja ylläpitää minimaalisella vaivalla. Voit jakaa monimutkaisia useiden kerrosten verkkokarttoja pieniin erillisiin karttoihin, jotta työntekijöidesi ei tarvitse käydä läpi jokaista laitetta löytääkseen ne, joista he ovat vastuussa. Verkon kartoitussovelluksemme ja -widgetimme tekevät monimutkaisista prosesseista yksinkertaisia ja selkeitä!

Kokeile valmista verkon valvontaratkaisuamme jo tänään ja ala nauttimaan työstäsi enemmän kuin koskaan ennen!

Kokeiluversion rajoitukset Esite EULA