icon-bg
icon-bg
icon-bg

Network Olympus

v. 1.8.2 / 31 mei 2024 / Alle Windows-versies / Gratis versie beschikbaar
Gratis versie beschikbaar

Overzicht

Software voor het monitoren van computer-, server- en netwerkactiva.

Network Olympus is een krachtige tool voor netwerkbewaking. Het is bedoeld voor continue bewaking van individuele computers, lokale netwerken en andere services die constant beheer vereisen.

Netwerkbewaking

Olympus zorgt voor de uptime van het systeem, ontdekt potentiële problemen en geeft waarschuwingen. Het lost problemen tijdig op en creëert logboeken over storingen in de vorm van een gedetailleerd rapport.

Serverbewaking

Via het WMI-protocol biedt Olympus talloze mogelijkheden voor het bewaken van een volledig assortiment servernetwerkcijfers, variërend van netwerkprestaties en beschikbaarheid tot verkeersstromen. Alles wordt realtime opgenomen en continu geanalyseerd.

Netwerkkaarten

Netwerkkaarten zijn een manier om alle elementen van uw bewakingsproject en de verbindingen daartussen grafisch weer te geven. De status van een sensor wordt automatisch weergegeven, zodat u apparatuur vanaf een allesomvattende kaart kunt bewaken.

Scannen

Netwerkscans

Network scanner is een module die is gespecialiseerd in de initiële gegevensvergaring. Hij gaat door alle apparaten in het netwerk en verzamelt waardevolle gegevens. Elk ontdekt apparaat wordt automatisch aan de database toegevoegd voor verdere verwerking.

Eenvoudige workflows

Een intuïtieve software-interface helpt Network Olympus om volledig inzicht te krijgen in de netwerkomgeving. Gebruikersvriendelijke netwerkkaarten en -structuren zijn krachtige tools voor het vaststellen en bereiken van de doelstellingen van netwerkautomatisering en visualisering.

Sensors

Overzicht

Network Olympus vertrouwt op bewakingsindicators die verbindingen met de apparatuur opzetten en de benodigde gegevens ontvangen. Het programma verzamelt en analyseert talloze feiten over uw netwerk via protocollen. Onze software gebruikt sensors om informatie te krijgen over services, gebeurtenislogboeken, bestanden, enzovoort op externe apparatuur. Ook andere gelijksoortige gegevens kunnen eenvoudig worden opgehaald. Olympus biedt meer dan 30 sensors in 4 categorieën: System, WinBase, NetBase en FileSystem.

System Sensors

U kunt het Windows-besturingssysteem eenvoudig bewaken om potentiële bedreigingen te ontdekken en deze te elimineren voordat er schade wordt aangericht. Dit zijn de WinBase-sensors voor een soepele runtime van het besturingssysteem:

Sensor voor CPU-belasting. Lees gedetailleerde informatie over de processorbelasting en zorg ervoor dat deze niet op een kritiek niveau draait.

Geheugengebruik. Deze zijn bijzonder flexibel en eenvoudig te configureren. Stel de benodigde parameters in en bewaak de hoeveelheid fysiek of virtueel geheugen die wordt gebruikt.

Gebruikers en processen. Deze sensors kunnen het aantal draaiende processen en aangemelde gebruikers op externe computers bijhouden en onder controle houden.

NetBase-sensors

Diverse bronnen, zowel binnen als buiten het lokale netwerk, hebben vaak bewaking nodig. Met NetBase-sensors kunt u diverse poorten en de toegankelijkheid van website-content bewaken. Dit is de protocoldekking van de NetBase-sensors: TCP, ICMP, FTP, HTTP, POP3, SMTP, Telnet, IMAP en nog veel meer.

FileSystem-sensors

Olympus biedt volledige toegang tot de bewaking van bestandssystemen. U heeft niet alleen uw besturingssysteem, maar al uw bestanden onder controle. Parameters die u kunt controleren en vergelijken: Bestandsgrootte, aanwezigheid van bestanden, CRC32 van bestanden, aantal bestanden, bestandsvergelijking, schijfruimte, bestandsinhoud, enzovoort.

Acties

Acties en meldingen

Network Olympus voert bij storingen een verzameling vooraf gedefinieerde acties uit. Onze software informeert u snel over het probleem en verleent eerste hulp om de consequenties te neutraliseren. Afhankelijk van uw instellingen kunt u een script uitvoeren, de externe computer opnieuw starten, de service opnieuw starten, de gespecificeerde toepassing starten, of alle gegevens van de gebeurtenis registreren om het probleem in de toekomst te bestuderen. Als u een noodactie instelt, werkt Olympus op basis van de reactie van de sensor en de resultaten van de bewerking.

Efficiënte functionele combinaties

Met de functionaliteit van Scenario Builder kunt u een verzameling acties configureren die moeten worden uitgevoerd bij een storing. Dankzij de krachtige en handige interface van Scenario Builder kunt u met slechts een paar klikken complexe combinaties van sensoracties en -meldingen configureren. Alle netwerkactiviteiten worden bijgehouden in het activiteitenlogboek en speciale rapporten, zodat u geen actiegeschiedenis hoeft te missen.

Meldingen

In combinatie met acties vergroten meldingen het rendement van de bewaking aanzienlijk. Ze bieden informatieve waarde en rapporteren aan netwerkbeheerders over alle afwijkingen in bewaakte parameters. Olympus biedt toegang tot talloze soorten meldingen, zodat u de bewakingservaring volledig kunt aanpassen.

Acties en meldingen: Automatisering

Olympus biedt talloze geautomatiseerde acties en waarschuwingen waarmee u de downtime van uw netwerk kunt minimaliseren. Met de gebruikersvriendelijke interface kunt u de volgende acties instellen:

Waarschuwingen: Berichtenvak, pop-upvenster, geluid afspelen, naar bestand schrijven, e-mailmelding, Jabber, enzovoort.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van acties die Network Olympus uitvoert: Toepassing starten, script uitvoeren, service opnieuw laden, computer herstarten...

Alle uitgevoerde acties en wijzigingen in de observeerde parameters worden continu geregistreerd, waardoor u in de loop der tijd een duidelijk beeld van de netwerkstatus krijgt.

Scenario's

Monitoring Scenarios

The Scenario Builder in Network Olympus is a powerful instrument designed for automating system workflows. This powerful tool is essential for creating and managing various monitoring scenarios, streamlining the process of web management.

Integrated monitoring workflow management

Scenario Builder brings a comprehensive approach to management automation. It not only schedules monitoring processes but also offers extensive capabilities for responding to network emergencies and diagnosing problems effectively.

Branching scenarios

With the ability to create complex, multi-branch scenarios, Scenario Builder ensures a consistent and thorough monitoring experience. Each branch within these scenarios can be easily managed and customized with notifications, sensors, and actions, allowing for precise control and flexibility.

Flexible monitoring schemes

Scenario Builder's functionality is highly adaptable. It allows for complete management of all added sensors, actions, and notifications, enabling users to tailor their monitoring processes to their specific needs.

Robust system for reliable monitoring

Network Olympus boasts a robust and secure monitoring structure that promptly detects malfunctions and averts potential disasters. Its sensor technology forms a logic chain that triggers system responses, ensuring timely notifications about the state of your devices. The software comprehensively logs the entire monitoring process, facilitating easy tracking of issues and understanding their origins.

Implementing scenario Builder

Scenario Builder can be utilized in various ways to automate IT workflow scenarios:

Server Availability Check. Regularly verifies server and website stability, alerting you immediately if any issues are detected.

Registry Key Value Check. Monitors and restores key values on remote devices if deviations are observed.

Online Status Check. Keeps track of the status of all devices in a group, logging sensor data, and notifying administrators if a device goes offline, with detailed logs for each checking iteration.

Statistieken

Activiteitenlogboek

Network Olympus houdt een logboek bij met alle cruciale sensorinformatie door alle geactiveerde monitors te volgen. Via de widget Activity Log kunt u toegang krijgen tot alle gegevens om processen te analyseren en erachter te komen wat uw prestatieproblemen veroorzaakt. U kunt de opgehaalde gegevens tevens opnemen in bewakingsrapporten.

Weergavemodi voor logboeken

Er zijn twee manieren om de bewakingsresultaten te observeren: Live of in de modus History,

Hoewel de “Live” interface alleen gebeurtenissen in de huidige sessie weergeeft, bewaart het segment History alle bewakingsgegevens uit het verleden. Door deze gescheiden weergave is gegevensmoderatie veel efficiënter.

Filters

Dankzij de handige zoekfilters kunt u details snel en nauwkeurig verzamelen. Of u nu gebeurtenissen via de succesparameter wilt filteren om alle mislukte acties te ontdekken, sensors op type wilt sorteren om de gescande informatie te verzamelen, of de efficiëntie van een specifiek apparaat wilt controleren: al deze taken worden mogelijk gemaakt door de krachtige filterfunctionaliteit. Vergeet niet om filters te combineren voor maximale werkproductiviteit.

Netwerkkaart

Eén stuk software om alles in kaart te brengen: universele mogelijkheden

De software voor het in kaart brengen van netwerken werkt met uw netwerkstructuur om het hele systeem van gekoppelde apparaten te visualiseren. De Network Olympus-software voor het in kaart brengen van netwerken is een volledig geïntegreerde oplossing voor het weergeven van netwerkknooppunten en efficiënt interactief apparaatbeheer.

Netwerkvisualisering

De netwerktopologie is een cruciaal aspect voor systeembeheerders. Daarom is de kaartbewerking van Network Olympus verdeeld in twee secties:

Netwerkstructuur. De netwerkscanmodule zoekt een aangesloten apparaat op het netwerk en voegt dit automatisch toe aan de structuur. Deze functionaliteit biedt de belangrijkste bewakingsmogelijkheden, zoals hiërarchieweergave en de implementatie van structuurgroepen.

Netwerkkaart. De hoofdsectie biedt de omgeving voor zowel kaartbewerking als visuele weergave. Hiermee kunt u verscheidene onafhankelijke kaarten maken en elke apparaatsensor via kleurindicators bewaken.

Deze modules verbeteren de interactie met netwerkknooppunten door een totaalassortiment te bieden met visuele elementen, diagrammen en andere bruikbare grafische systeemuitbreidingen.

Diverse mogelijkheden om netwerken in kaart te brengen

De netwerkomgeving is van nature complex, en u kunt deze niet vereenvoudigen. Network Olympus creëert echter een handige infrastructuur voor netwerkbeheerders om apparatuur met minimale inspanning te modereren en te onderhouden. U kunt gecompliceerde netwerkkaarten voor diverse verdiepingen splitsen in kleine zelfstandige kaarten, zodat uw werknemers niet door alle apparatuur hoeven te gaan om bij de apparaten te komen waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Onze netwerkkaart-toepassingen en widgets maken ingewikkelde processen eenvoudig en duidelijk!

Probeer onze kant-en-klare oplossing voor netwerkbewaking vandaag nog uit om meer dan ooit van uw werk te genieten!

Beperkingen demoversie Brochure EULA