icon-bg

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności przedstawia sposoby, na jakie firma Softinventive Lab Inc. wykorzystuje i chroni wszelkie informacje udostępniane przez Użytkownika firmie Softinventive Lab Inc. podczas korzystania z niniejszego serwisu.

Softinventive Lab Inc. zobowiązuje się do zapewnienia pełnej ochrony prywatności Użytkownika. W przypadkach, gdy prosimy o podanie pewnych informacji, na podstawie których Użytkownik może zostać zidentyfikowany podczas korzystania z niniejszego serwisu, zapewniamy, iż będą one używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi zasadami zachowania poufności.

Firma Softinventive Lab Inc. może od czasu do czasu modyfikować tę politykę poprzez aktualizacje niniejszej strony. Użytkownik powinien okresowo sprawdzać informacje zawarte na tej stronie, aby mieć pewność, iż zgadza się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami. Niniejsze zasady obowiązują od 26 lipca 2006 roku.

Jakie informacje gromadzimy?

Możemy rejestrować następujące informacje:

  • Imię, nazwisko i nazwa stanowiska pracy.
  • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail.
  • Inne informacje istotne dla badania opinii klientów i (lub) ofert.

Co robimy z gromadzonymi informacjami?

Informacje te są nam potrzebne, aby zrozumieć zapotrzebowania Użytkownika i zapewnić lepszą jakość usług, w szczególności z następujących powodów:

  • Prowadzenie wewnętrznej ewidencji.
  • Możemy wykorzystywać informacje do poprawy naszych produktów i usług.
  • Od czasu do czasu możemy też wykorzystywać informacje o Użytkowniku, aby kontaktować się z nim na potrzeby badań rynkowych. Możemy kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty.
  • Możemy wykorzystywać informacje do modyfikowania naszego serwisu zgodnie z zainteresowaniami Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Staramy się zapewnić bezpieczeństwo informacji Użytkowników. W celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi lub ujawnieniu informacji wprowadziliśmy stosowne środki fizyczne, elektroniczne i procedury zarządzania, które chronią i zabezpieczają informacje gromadzone przez nas online.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Nie ustawiamy u Użytkownika żadnych plików cookie.

Łącza do innych serwisów WWW

Nasz serwis może zawierać łącza, które pomogą Użytkownikowi łatwo odwiedzić inne interesujące serwisy. Jednakże prosimy zwrócić uwagę, że po użyciu takiego łącza i opuszczeniu przez Użytkownika naszego serwisu nie mamy żadnej kontroli nad zewnętrznymi stronami. Nie możemy więc odpowiadać za ochronę i prywatność wszelkich informacji dostarczonych przez Użytkownika w trakcie odwiedzin tych serwisów, ponadto serwisy te nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Zalecamy przezorność i zapoznanie się z oświadczeniami dotyczącymi prywatności, obowiązującymi dla danych serwisów WWW.

Kontrola nad danymi osobistymi

Użytkownik może ograniczyć gromadzenie lub wykorzystanie swoich danych osobistych w następujący sposób:

  • Użytkownik poproszony o wypełnienie formularza na stronie serwisu może zaznaczyć w tekście wiadomości, iż nie chce, aby ktokolwiek używał podanych informacji do celów marketingu bezpośredniego.
  • Jeśli Użytkownik wcześniej zgodził się na używanie przez nas swoich danych osobistych do celów marketingu bezpośredniego, w każdej chwili może zmienić swoje zdanie i poinformować nas o tym pod adresem info@softinventive.com

Nie sprzedajemy, nie przekazujemy i nie wypożyczamy informacji osobistych Użytkowników stronom trzecim, o ile nie dysponujemy zgodą Użytkownika lub nie jest to wymagane przepisami prawa. Możemy wykorzystywać informacje osobiste do wysyłania informacji promocyjnych o innych podmiotach, które naszym zdaniem mogą być dla Użytkownika interesujące, jeśli Użytkownik poinformuje nas o chęci otrzymywania takich informacji.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych Data Protection Act z roku 1998, Użytkownik może zażądać szczegółów przechowywanych przez nas jego danych osobistych. Obowiązuje niewielka opłata. Aby otrzymać kopię informacji o sobie, które znajdują się w naszych archiwach, prosimy wysłać wiadomość na adres info@softinventive.com

Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek posiadane przez nas informacje o nim są niepoprawne lub niepełne, prosimy o powiadomienie nas możliwie jak najszybciej pod adresem podanym powyżej. Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się błędne.

Adres:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefony:
+1 (888) 447 2266 USA i Kanadą