icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Monitor

v. 2.3.0 / 04 January 2017 / Všechny Windows / Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Přehled

Monitorování síťového

Total Network Monitor 2 je software na sledování sítě určený k nepřetržitému sledování místní sítě, jednotlivých počítačů a služeb, které vyžadují pečlivý dohled a důkladné řízení. Aplikace Total Network Monitor 2 vás předem upozorní na jakýkoli problém a vygeneruje podrobnou sestavu okolností selhání.

Monitor je speciální typ objektu, který sleduje určité aspekty provozu služeb, stavu serveru nebo systému souborů. Vy vytváříte monitory, upřesňujete jejich nastavení podle svých konkrétních požadavků a spouštíte je a monitory zobrazují stav vaší sítě v reálném čase.

Pokud se některý parametr odchýlí od normálního stavu, monitor provede sadu akcí předdefinovanou uživatelem, například přehraje zvuk, odešle podrobný popis incidentu e-mailem nebo prostřednictvím rychlé zprávy, restartuje vzdálený počítač nebo spustí aplikaci.

V protokolu sledování je uvedena úplná historie všech provedených akcí a odečtů ze všech monitorů, což jsou cenné údaje při každodenní správě sítě.

Senzory

Vševidoucí oko

Aplikace Total Network Monitor je spojena s vnějším světem prostřednictvím senzorů. Senzory poskytují aplikaci Total Network Monitor všechna data k analýze. K dispozici jsou nejrůznější senzory pro každou příležitost. Odeslání požadavku na sledování serveru prostřednictvím síťového protokolu, kontrola služby, kontrola protokolu událostí nebo hodnoty v klíči registru systému Windows, vyhledání řetězce v souboru ve vzdáleném počítači atd. – všechny tyto úlohy jsou pro aplikaci Total Network Monitor hračkou.

Dostupné senzory

Internet:

 

 • ICMP
 • TCP
 • HTTP
 • FTP
 • SMTP
 • POP3
 • IMAP
 • Telnet

Windows:

 

 • Protokol událostí
 • Stav služby
 • Stav registru
 • Výkon systému

Soubor:

 

 • Existence souboru
 • Velikost souboru
 • Porovnání souborů
 • Počet souborů
 • CRC32 souboru
 • Obsah souboru
 • Místo na disku

Akce

Výstrahy:

 

 • Okno se zprávou
 • Překryvné okno
 • Přehrání zvuku
 • Zápis do souboru

Zprávy:

 

 • E-mail
 • Jabber
 • Protokol událostí

Opatření:

 

 • Spustit aplikaci
 • Spustit skript
 • Restartovat službu
 • Restartovat počítač

Oznamování a historie událostí

Pokud se něco nezdaří, provedou se akce. Akce vám zašlou upozornění, abyste mohli včas dát všechno do pořádku. Mohou poskytnout první pomoc, jako například restartovat službu nebo vzdálený počítač a spustit aplikaci nebo skript, nebo mohou jen zapsat událost do protokolu.

Dostupné akce

Statistika

Protokolování senzorů

Aplikace Total Network Monitor 2 sleduje všechny aktivní monitory a zaznamenává potřebné informace o spuštěných senzorech do protokolu sledování. Jakákoli změna stavu monitoru bude zapsána do protokolu monitorů:

Statistika a diagram činnosti

Statistika zahrnuje dobu běhu, čas poslední kontroly, celkový počet kontrol a počet zelených, červených a černých stavů vybraného monitoru. Diagram činnosti je nástroj, který graficky znázorňuje výsledky senzoru vybraného monitoru.

Protokolování akcí

Aplikace Total Network Monitor zaznamenává všechny provedené akce do protokolu akcí:

Mapa sítě

Software na mapování sítě

Vygenerujte vizuální znázornění vašeho monitorovacího projektu v podobě mapy sítě: uspořádejte ikony zařízení na velké bílé ploše a vykreslete strukturu sítě pomocí propojení. V případě, že některé zařízení vyžaduje vaši pozornost, rozsvítí se na mapě červeně.

Omezení zkušební verze Brožura EULA Pokyny k instalaci