icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Monitor

v. 2.3.0 / 04 stycznia 2017 / Dowolny Windows / Bezpłatnie przez 60 dni
Bezpłatnie przez 60 dni

Wprowadzenie

Monitorowanie sieci

Total Network Monitor 2 jest oprogramowaniem przeznaczonym do ciągłego monitorowania sieci lokalnych, indywidualnych komputerów oraz usług, które wymagają szczegółowej uwagi i dokładnej kontroli. TNM 2 powiadomi Cię zawczasu o każdym problemie i wygeneruje szczegółowy raport o okolicznościach awarii.

Monitor jest specjalnym typem obiektu, śledzącym określony aspekt działania usługi, stanu serwera lub systemu plików. Monitory można tworzyć i dokładnie konfigurować zgodnie z własnymi potrzebami, a po uruchomieniu będą pokazywać stan sieci w czasie rzeczywistym.

Gdy dowolny parametr wykracza poza stan normalny, monitor wykonuje z góry zdefiniowany przez użytkownika zestaw akcji, na przykład odtwarza sygnał dźwiękowy, wysyła szczegółowy opis incydentu pocztą elektroniczną lub przez komunikator internetowy, uruchamia ponownie zdalny komputer albo uruchamia aplikację.

Dziennik monitorów przedstawia pełną historię wykonanych akcji oraz odczytów z wszystkich monitorów. Informacje te są cennymi danymi do codziennego zarządzania siecią.

Sensory

Wszystkowidzące oko

Total Network Monitor łączy się ze światem zewnętrznym za pomocą sensorów. Dostarczają one TNM wszystkich danych do analiz. Na każdą okazję znajdzie się stosowny sensor: wysłać protokołem sieciowym żądanie monitorowania serwera, zbadać usługę, skontrolować usługę, sprawdzić dziennik zdarzeń lub wartość klucza rejestru Windows, znaleźć łańcuch w pliku w zdalnym komputerze itp. – każde takie zadanie jest dla TNM drobnostką.

Dostępne sensory

Internet:

 

 • ICMP
 • TCP
 • HTTP
 • FTP
 • SMTP
 • POP3
 • IMAP
 • Telnet

System Windows:

 

 • Dziennik zdarzeń
 • Stan usługi
 • Stan rejestru
 • Wydajność systemu

Pliki:

 

 • Obecność pliku
 • Rozmiar pliku
 • Porównanie plików
 • Liczba plików
 • CR32 pliku
 • Zawartość pliku
 • Miejsce na dysku

Akcje

Powiadomienia i historia zdarzeń

Gdy coś dzieje się nie tak, wykonywane są akcje. Informują Cię o sytuacji, co pozwala na czas naprawić każdy problem. Mogą udzielić „pierwszej pomocy” (np. zrestartować usługę lub zdalny komputer, uruchomić aplikację lub wykonać skrypt). Mogą też po prostu zarejestrować zdarzenie w dzienniku.

Dostępne akcje

Alerty:

 

 • Okno komunikatu
 • Okno wyskakujące
 • Odtworzenie dźwięku
 • Zapis do pliku

Wiadomości:

 

 • E-mail
 • Jabber
 • Dziennik zdarzeń

Miary:

 

 • Uruchomienie aplikacji
 • Uruchomienie skryptu
 • Restart usługi
 • Ponowne uruchomienie komputera

Statystyki

Rejestracja sensorów w dziennikach

Total Network Monitor 2 śledzi wszystkie pracujące monitory i rejestruje niezbędne informacje o uruchomionych sensorach w dzienniku monitorowania. Wszelkie zmiany stanu monitora trafiają do dziennika monitorów:

Statystyki i wykresy działań

Statystyki obejmują czas pracy wybranego monitora i czas ostatniej kontroli, łączną liczbę kontroli oraz liczbę stanów „zielony”, „czerwony” i „czarny” monitora. Wykres działań jest narzędziem, które w postaci graficznej wyświetla wyniki działania wybranego sensora monitora.

Rejestracja akcji w dziennikach

Total Network Monitor rejestruje każdą wykonaną akcję w dzienniku akcji:

Mapa sieci

Oprogramowanie do mapowania sieci

Stwórz przejrzysty plan swojego projektu monitorowania w formie mapy sieci: rozmieść ikony urządzeń na dużej białej kanwie i odwzoruj topologię sieci za pomocą łączy. Urządzenie wymagające uwagi zostanie wyróżnione bezpośrednio na mapie kolorem czerwonym.

Ograniczenia wersji próbnej Broszura Umowa licencyjna Instrukcja instalacji