icon-bg
icon-bg
icon-bg

Total Network Monitor

v. 2.3.0 / 04 ođđajagemánnu 2017 / Alla Windows-vers. / Gratis i 60 dagar
Gratis i 60 dagar

Översikt

Nätverksövervakning

Total Network Monitor 2 är en programvara för oavbruten övervakning av det lokala nätverket, enskilda datorer och tjänster som kräver noggrann tillsyn och fullständig kontroll. TNM 2 varnar i förväg om eventuella problem och skapar en detaljerad rapport om omständigheterna när felet inträffade.

Monitor är en speciell typ av objekt som bevakar vissa aspekter av serviceåtgärderna, serverhälsan eller filsystemet. Du skapar monitorer, finjusterar dem så att de uppfyller dina krav och kör dem, och de visar sedan nätverkets status i realtid.

Om någon parameter avviker från sin normala status kör monitorn en åtgärdssekvens som definierats i förväg av användaren. Exempelvis kan monitorn spela upp ett ljud, skicka en detaljerad beskrivning av incidenten via e-post eller en snabbmeddelandetjänst, starta om fjärrdatorn eller starta ett program.

Monitorloggen innehåller en fullständig historik över alla körda åtgärder och avläsningar från samtliga monitorer, data som är bra att känna till i den dagliga nätverkshanteringen.

Sensorer

Det allseende ögat

Total Network Monitor är länkad till omvärlden med sensorer. Det är sensorerna som förser TNM med alla data för analys. Det finns ett flertal olika sensorer för varje händelse. Skicka en förfrågan via nätverksprotokollet för serverövervakning, inspektera en tjänst, kontrollera händelseloggen eller värdet i en Windows-registernyckel, hitta en sträng i en fil på en fjärrdator osv. – alla dessa uppgifter utförs snabbt och enkelt av TNM.

Tillgängliga sensorer

Internet:

 

 • ICMP
 • TCP
 • HTTP
 • FTP
 • SMTP
 • POP3
 • IMAP
 • Telnet

Windows:

 

 • Händelselogg
 • Tjänsttillstånd
 • Registertillstånd
 • Systemprestanda

Fil:

 

 • Filexistens
 • Filstorlek
 • Filjämförelse
 • Antal filer
 • Fil-CRC32
 • Filinnehåll
 • Diskutrymme

Åtgärder

Meddelanden och händelsehistorik

När något går fel vidtas olika åtgärder. Åtgärderna varnar dig så att du kan rätta till allt i tid. De kan ge första hjälpen, som att starta om en tjänst eller en fjärrdator, starta ett program eller köra ett skript. Eller också lägger de bara till en post i en logg.

Tillgängliga åtgärder

Varningar:

 

 • Meddelanderuta
 • Popup-fönster
 • Spela upp ljud
 • Skriv till fil

Meddelanden:

 

 • E-post
 • Jabber
 • Händelselogg

Åtgärder:

 

 • Starta program
 • Kör skript
 • Ladda om tjänst
 • Starta om dator

Statistik

Loggning av sensorer

Total Network Monitor 2 övervakar alla monitorer och registrerar all viktig information om de aktiva sensorerna i monitorloggen. Alla statusändringar hos monitorn registreras i monitorloggen:

Statistik och aktivitetsdiagram

Bland den statistik som blir tillgänglig finns drifttid, tid sedan senaste kontroll, antal gjorda kontroller samt antalet gröna, röda och svarta statusar för den valda monitorn. Aktivitetsdiagrammet tillhandahåller en grafisk återgivning av resultaten från den valda monitorns sensorer.

Loggning av åtgärder

Total Network Monitor registrerar alla vidtagna åtgärder i åtgärdsloggen:

Nätverkskarta

Programvara för nätverksmappning

Skapa en klar plan över ditt övervakningsprojekt i form av en nätverkskarta: ordna enheternas ikoner på den breda vita arbetsytan och rendera nätverkstopologin med länkar. Om en enhet behöver tillsyn markeras den med rött direkt på kartan.

Begränsningar i utvärderingsversion Broschyr EULA Installationsinstruktioner