tnm-setup.exe
version 2.3.0, kompil. 7600
datum: 04 januari, 2017
storlek: 8.9 MB
OS: Alla Windows-vers.
Gratis i 60 dagar

Total Network Monitor 2 är en programvara för oavbruten övervakning av det lokala nätverket, enskilda datorer och tjänster som kräver noggrann tillsyn och fullständig kontroll. TNM 2 varnar i förväg om eventuella problem och skapar en detaljerad rapport om omständigheterna när felet inträffade.

Nätverksövervakning

Monitor är en speciell typ av objekt som bevakar vissa aspekter av serviceåtgärderna, serverhälsan eller filsystemet. Du skapar monitorer, finjusterar dem så att de uppfyller dina krav och kör dem, och de visar sedan nätverkets status i realtid.

Om någon parameter avviker från sin normala status kör monitorn en åtgärdssekvens som definierats i förväg av användaren. Exempelvis kan monitorn spela upp ett ljud, skicka en detaljerad beskrivning av incidenten via e-post eller en snabbmeddelandetjänst, starta om fjärrdatorn eller starta ett program.

Monitorloggen innehåller en fullständig historik över alla körda åtgärder och avläsningar från samtliga monitorer, data som är bra att känna till i den dagliga nätverkshanteringen.

Det allseende ögat

Total Network Monitor är länkad till omvärlden med sensorer. Det är sensorerna som förser TNM med alla data för analys. Det finns ett flertal olika sensorer för varje händelse. Skicka en förfrågan via nätverksprotokollet för serverövervakning, inspektera en tjänst, kontrollera händelseloggen eller värdet i en Windows-registernyckel, hitta en sträng i en fil på en fjärrdator osv. – alla dessa uppgifter utförs snabbt och enkelt av TNM.

Tillgängliga sensorer

Internet:
ICMP
TCP
HTTP
FTP
SMTP
POP3
IMAP
Telnet
Windows:
Händelselogg
Tjänsttillstånd
Registertillstånd
Systemprestanda
Fil:
Filexistens
Filstorlek
Filjämförelse
Antal filer
Fil-CRC32
Filinnehåll
Diskutrymme

Meddelanden och händelsehistorik

När något går fel vidtas olika åtgärder. Åtgärderna varnar dig så att du kan rätta till allt i tid. De kan ge första hjälpen, som att starta om en tjänst eller en fjärrdator, starta ett program eller köra ett skript. Eller också lägger de bara till en post i en logg.

 

Tillgängliga åtgärder

Varningar:
Meddelanderuta
Popup-fönster
Spela upp ljud
Skriv till fil
Meddelanden:
E-post
Jabber
Händelselogg
Åtgärder:
Starta program
Kör skript
Ladda om tjänst
Starta om dator

Alla vidtagna åtgärder och ändringar av övervakade parametrar loggas kontinuerligt, vilket ger en tydlig bild av nätverkets status över tid.

Loggning av sensorer

Total Network Monitor 2 övervakar alla monitorer och registrerar all viktig information om de aktiva sensorerna i monitorloggen. Alla statusändringar hos monitorn registreras i monitorloggen:

Statistik och aktivitetsdiagram

Bland den statistik som blir tillgänglig finns drifttid, tid sedan senaste kontroll, antal gjorda kontroller samt antalet gröna, röda och svarta statusar för den valda monitorn. Aktivitetsdiagrammet tillhandahåller en grafisk återgivning av resultaten från den valda monitorns sensorer.

Loggning av åtgärder

Total Network Monitor registrerar alla vidtagna åtgärder i åtgärdsloggen:

 

Programvara för nätverksmappning

Skapa en klar plan över ditt övervakningsprojekt i form av en nätverkskarta: ordna enheternas ikoner på den breda vita arbetsytan och rendera nätverkstopologin med länkar. Om en enhet behöver tillsyn markeras den med rött direkt på kartan.

Översikt
Sensorer
Åtgärder
Statistik
Nätverkskarta
Begränsningar i utvärderingsversion
Broschyr
EULA
Installationsinstruktioner