icon-bg

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op onze website. Als u de navigatie op en het gebruik van deze website voortzet, verklaart u daarmee gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden en deze na te leven; de voorwaarden bepalen samen met ons privacybeleid de relatie tussen Softinventive Lab en u met betrekking tot deze website.

De termen "Softinventive Lab", "ons", "onze" en "wij" verwijzen naar de eigenaar van deze website. De term "u" verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Noch wij noch derden bieden garanties voor de nauwkeurigheid, tijdigheid, resultaten, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de gegevens en materialen die op deze website zijn te vinden of worden aangeboden. U erkent dat dergelijke gegevens en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij wijzen aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk af voor zover de wet dat toestaat.
  • Het gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. U dient zelf te controleren of producten, diensten of informatie op deze website voldoen aan uw specifieke eisen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of is gelicenseerd aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot het ontwerp, de indeling, de uitstraling, de weergave en de graphics. Vermenigvuldiging anders dan in overeenstemming met de auteursrechtelijke kennisgeving, die integraal deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden, is verboden.
  • Alle handelsmerken op deze website die geen eigendom zijn van of gelicenseerd zijn aan de beheerder worden vermeld op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot een schadeclaim en/of worden beschouwd als een misdrijf.
  • Op gezette tijden kan deze website tevens links naar andere websites bevatten. Deze links worden verstrekt om de site gebruikersvriendelijker en informatiever te maken. Ze geven niet aan dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte website(s).
  • U kunt deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanaf andere websites linken.
  • Het gebruik van deze website en geschillen voortvloeiende uit dergelijk gebruik van de website vallen onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika.
Adres:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefoonnummers:
+1 (888) 447 2266 VS en Canada (gratis)
+44 (20) 7193 4266 Direct nummer in Londen