icon-bg

Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft aan hoe Softinventive Lab Inc. informatie gebruikt en beschermt die u tijdens het gebruik van deze website aan Softinventive Lab Inc. verstrekt.

Softinventive Lab Inc. streeft ernaar om uw privacy volledig te waarborgen. Indien wij u tijdens het gebruik van deze website vragen om bepaalde informatie te verstrekken die naar u kan worden herleid, kunt u ervan uitgaan dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Softinventive Lab Inc. kan dit beleid op gezette tijden wijzigen door deze pagina bij te werken. U moet deze pagina periodiek bezoeken om te controleren of u akkoord gaat met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht geworden op 26 juli 2006.

Wat verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam en functie;
  • Contactgegevens inclusief e-mailadres;
  • Andere gegevens die relevant zijn voor klantonderzoeken en/of aanbiedingen.

Wat doen we met de gegevens die we verzamelen?

Wij hebben deze gegevens nodig om inzicht te krijgen in uw behoeften en u beter van dienst te kunnen zijn, en met name om de volgende redenen:

  • Interne administratie;
  • Wij kunnen de gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren;
  • Op gezette tijden kunnen we uw gegevens tevens gebruiken om contact op te nemen voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, de telefoon, de fax of de post;
  • Wij kunnen de gegevens gebruiken om de website af te stemmen op uw interesses.

Beveiliging

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Om toegang door onbevoegden of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en beheerstechnische procedures geïmplementeerd om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Gebruik van cookies

Met betrekking tot cookies: wij stellen geen cookies in.

Links naar andere websites

Onze website bevat mogelijk links waarmee u eenvoudig andere interessante websites kunt bezoeken. Zodra u deze links echter heeft gebruikt om onze site te verlaten, dient u zich te realiseren dat wij geen enkele controle uitoefenen op de andere website. Wij kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van gegevens die u verstrekt tijdens het bezoek aan dergelijke sites, en dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. U dient voorzichtig te zijn en de privacyverklaring te lezen die van toepassing is op de website in kwestie.

Controle over persoonlijke gegevens

U kunt de vergaring of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manier beperken:

  • telkens als er wordt gevraagd om een formulier op de website in te vullen, kunt u in de berichttekst aangeven dat u niet wilt dat de gegevens worden gebruikt voor direct-marketingdoeleinden;
  • indien u ons eerder toestemming heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden, kunt u altijd van gedachten veranderen door een e-mail te sturen naar info@softinventive.com

Wij verkopen, verspreiden of leasen uw persoonlijke gegevens niet naar of aan derden, tenzij u ons toestemming heeft gegeven of tenzij dit wettelijk is vereist. Op uw verzoek kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om gegevens over acties van derden te versturen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn.

U kunt de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren opvragen krachtens de Data Protection Act 1998. Hiervoor wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Voor een kopie van de gegevens die over u zijn gearchiveerd, schrijft u naar info@softinventive.com

Indien u van mening bent dat de gegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, dient u zo snel mogelijk een e-mail te sturen naar het adres dat hierboven wordt vermeld. Wij corrigeren direct alle gegevens die foutief zijn.

Adres:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Telefoonnummers:
+1 (888) 447 2266 VS en Canada (gratis)
+44 (20) 7193 4266 Direct nummer in Londen