tnm-setup.exe
versio 2.3.0, build 7600
päivämäärä: 04 tammikuu 2017
koko: 8.9 Mt
OS: Windows (kaikki)
Ilmaiseksi 60 päivää
Ilmaiseksi 60 päivää

Total Network Monitor 2 on verkonvalvontaohjelmisto, joka on tarkoitettu sellaisten lähiverkkojen, tietokoneiden ja palveluiden jatkuvaan valvontaan, jotka edellyttävät tarkkaa seurantaa ja hallinnointia. TNM 2 ilmoittaa mahdollisista ongelmista etukäteen ja luo yksityiskohtaiset raportit kaikista virhetilanteista.

Verkonvalvonta

Monitori on tietynlainen objekti, joka seuraa palvelun toiminnan, palvelimen kunnon tai tiedostojärjestelmän tiettyjä osa-alueita. Käyttäjä voi luoda ja suorittaa monitoreja ja säätää niitä omien yksittäisten vaatimustensa mukaisiksi. Monitorit näyttävät verkon tiedot reaaliajassa.

Jos jokin parametri poikkeaa sen normaalista tilasta, monitori suorittaa käyttäjän määrittämän toimintosarjan, esim. toistaa äänen, lähettää tapauksen tarkan kuvauksen sähköposti- tai pikaviestinä, käynnistää tietokoneen uudelleen tai käynnistää sovelluksen.

Monitorin loki sisältää täydelliset historiatiedot kaikista suoritetuista toiminnoista sekä kaikki monitorin tallentamat arvot. Näistä arvoista on paljon hyötyä verkon jokapäiväisessä hallinnassa.

Kaiken havaitseva silmä

Total Network Monitor pitää yhteyttä ulkomaailmaan ilmaisimien avulla. Ilmaisimet keräävät TNM:lle kaikki ne tiedot, jotka TNM analysoi. Järjestelmässä on useita erilaisia ja eri tarkoitukseen soveltuvia ilmaisimia. TNM suoriutuu helposti kaikenlaisista tehtävistä ja osaa mm. lähettää palvelimenvalvontapyynnön verkkoprotokollan kautta, tutkia palvelun, tarkistaa tapahtumalokin tai Windowsin rekisteriavaimen arvon, etsiä merkkijonon etätietokoneella olevasta tiedostosta.

Käytettävissä olevat ilmaisimet

Internet:
ICMP
TCP
HTTP
FTP
SMTP
POP3
IMAP
Telnet
Windows:
Tapahtumaloki
Palvelun tila
Rekisterin tila
Järjestelmän suorituskyky
Tiedostot:
Tiedoston olemassaolo
Tiedoston koko
Tiedostojen vertailu
Tiedostojen laskenta
Tiedostojen CRC32-tarkistus
Tiedostojen sisältö
Levytilan määrä

Ilmoitukset ja tapahtumahistoria

Jos jossain ilmenee virhe, ohjelmisto suorittaa tietyt toimenpiteet. Saat tiedon toimenpiteistä, joten tiedät mennä korjaamaan kaiken ajoissa. Toimenpiteiden avulla voi suorittaa myös ns. ensiaputoimia (esim. käynnistää palvelun tai etätietokoneen uudelleen tai suorittaa sovelluksen tai komentosarjan). Toimenpide voi olla myös niin yksinkertainen, että se tallentaa vain merkinnän lokiin.

 

Käytettävissä olevat toimenpiteet

Hälytykset:
Viestiruutu
Ponnahdusikkuna
Toista ääni
Kirjoita tiedostoon
Viestit:
Sähköposti
Jabber-pikaviesti
Tapahtumaloki
Toiminnot:
Käynnistä sovellus
Suorita komentosarja
Lataa palvelu uudelleen
Käynnistä tietokone uudelleen

Kaikki suoritetut toimenpiteet ja tarkkailtaviin parametreihin tehdyt muutokset kirjataan aina lokiin, jolloin verkon tilasta saadaan hyvä kuva pidemmältä ajalta.

Ilmaisimien tapahtumakirjanpito

Total Network Monitor 2 seuraa kaikkia käytössä olevia monitoreja ja tallentaa kaikki ilmaisimien suorittamat tapahtumat valvontalokiin. Kaikki monitorien tilamuutokset tallentuvat kohtaan Monitorien loki:

Tilastot ja tapahtumakaavio

Tilastot sisältävät valitun monitorin suoritusajat ja viimeisimmän tarkistuksen ajankohdan, tarkistusten kokonaismäärän sekä monitorin vihreiden, punaisten ja mustien tilojen lukumäärät. Tapahtumakaavio on työkalu, joka näyttää valitun monitorin ilmaisimen tulokset graafisessa muodossa.

Tapahtumien kirjanpito

Total Network Monitor tallentaa jokaisen suoritetun toiminnon kohtaan Toimintoloki:

 

Verkkokarttaohjelmisto

Luo hyvä visuaalinen kuva valvontaprojektistasi tekemällä verkkokartta. Järjestä laitteiden kuvakkeet isolle valkoiselle taustalle ja hahmota verkon rakenne linkkien avulla. Jos jokin laite vaatii huomiota, se näkyy kartalla punaisella korostettuna.

Yleiskatsaus
Ilmaisimet
Toimenpiteet
Tilastot
Verkkokartta
Kokeiluversion rajoitukset
Esite
EULA
Asennusohjeet