icon-bg

Tietosuojakäytäntö

Tässä tietosuojakäytännössä määritetään, miten Softinventive Lab Inc. käyttää ja suojaa niitä tietoja, joita käyttäjä antaa Softinventive Lab Inc:lle tätä sivustoa käyttäessään.

Softinventive Lab Inc. sitoutuu varmistamaan käyttäjien antamien tietojen tietosuojan. Mikäli Softinventive Lab Inc. pyytää käyttäjää antamaan joitakin sivuston käytön yhteydessä tunnistautumiseen tarvittavia tietoja, käyttäjä voi luottaa siihen, että näitä tietoja käytetään vain tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Softinventive Lab Inc. voi muuttaa tätä käytäntöä aika ajoin päivittämällä tätä sivua. Käyttäjän on hyvä tarkistaa tämä sivu aika ajoin varmistuakseen siitä, että hän hyväksyy mahdolliset muutokset. Tämä käytäntö on tullut voimaan 26.7.2006.

Kerättävät tiedot

SLI saattaa kerätä seuraavia tietoja:

  • nimi ja tehtävä/asema;
  • yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite;
  • muut asiakaskyselyihin ja/tai tarjouksiin liittyvät tiedot.

Kerättävien tietojen käyttö

Tietoja tarvitaan, koska niiden avulla pyritään selvittämään käyttäjän tarpeita ja tarjoamaan käyttäjille entistä parempaa palvelua, etenkin seuraavista syistä:

  • sisäisten tietorekisterien ylläpito;
  • palveluiden ja tuotteiden kehittäminen kerättyjen tietojen avulla;
  • ajoittaiset yhteydenotot markkinatutkimustarkoituksessa; SLI ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse, faksilla tai postitse;
  • sivuston mukauttaminen käyttäjän antamien tietojen avulla niin, että sivusto huomioi käyttäjän kiinnostuksen kohteet.

Turvallisuus

SLI sitoutuu varmistamaan käyttäjien antamien tietojen tietosuojan. SLI:n verkossa keräämien tietojen luvatonta käyttöä ja julkaisua estetään asianmukaisilla fyysisillä, sähköisillä ja ylläpidollisilla turva- ja suojausmenetelmillä.

Evästeiden käyttö

SLI ei käytä mitään evästeitä.

Linkit muille sivustoille

SLI:n sivustolla voi olla linkkejä myös muille kiinnostaville sivustoille. Käyttäjän tulee kuitenkin huomata, että mikäli hän poistuu SLI:n sivustolta kyseisten linkkien avulla, SLI ei pysty vaikuttamaan linkin kohteena olevaan sivustoon millään tavoin. SLI ei tämän vuoksi vastaa ulkopuolisella sivustolla annettujen tietojen suojauksesta tai turvallisuudesta, koska tämä tietosuojakäytäntö ei koske kyseisiä sivustoja. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan sivustolla sovellettavaan tietosuojakäytäntöön.

Henkilötietojen käytön hallinta

Käyttäjä voi estää henkilötietojensa keräämisen tai käytön seuraavalla tavalla:

  • jos käyttäjää pyydetään täyttämään sivustolla olevia lomakkeita, hän voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin valitsemalla asiaa koskevan valintaruudun;
  • jos käyttäjä on aiemmin sallinut henkilötietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin, hän voi estää tietojen käytön milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@softinventive.com

SLI ei myy, jaa tai vuokraa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei sillä ole siihen käyttäjän lupaa tai ellei laki velvoita sitä niin tekemään. Mikäli käyttäjä niin haluaa, SLI voi käyttää henkilötietoja lähettääkseen käyttäjälle tietoja sellaisista ulkopuolisten tahojen kampanjoista, joiden SLI uskoo kiinnostavan kyseistä käyttäjää.

Jos käyttäjä haluaa nähdä SLI:n hallussa olevat henkilötietonsa, hän voi pyytää ne nähtäväkseen Yhdysvaltain vuoden 1998 tietosuojalain (Data Protection Act) mukaisesti. Tästä veloitetaan pieni maksu. Jos käyttäjä haluaa kopion SLI:n hallussa olevista tiedoista, hänen tulee lähettää asiaa koskeva kirjallinen pyyntö osoitteeseen info@softinventive.com

Jos käyttäjä havaitsee virheitä tai puutteita SLI:n hallussa olevissa tiedoissa, häntä pyydetään ilmoittamaan niistä mahdollisimman pian edellä mainittuun osoitteeseen sähköpostilla. SLI korjaa virheelliseksi havaitut tiedot mahdollisimman nopeasti.

Osoite:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Puhelinnumerot:
+1 (888) 447 2266 Yhdysvalloissa ja Kanadassa
+44 (20) 7193 4266 Suora numero Lontoossa