icon-bg

Käyttöehdot

Jos käyttäjä jatkaa sivuston käyttöä, hänen katsotaan hyväksyneen jäljempänä kuvatut käyttöehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä. Käyttäjän ja Softinventine Lab Inc:n väliseen tämän sivuston käyttöön liittyvään suhteeseen sovelletaan näitä käyttöehtoja ja Softinventine Lab:n tietosuojakäytäntöä.

"Softinventive Lab" tai "SLI" tarkoittaa tässä yhteydessä tämän sivuston omistajaa. "Käyttäjä" tarkoittaa tässä yhteydessä sivuston käyttäjää tai katsojaa.

Tämän sivuston käyttämiseen sovelletaan seuraavia käyttöehtoja:

  • Tämän sivuston sivujen sisältö on tarkoitettu vain käyttäjän tiedoksi ja käytettäväksi. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
  • Softinventive Lab Inc. eikä mitkään kolmannet osapuolet anna mitään takuita tai lupauksia tällä sivustolla olevien tai tarjottavien tietojen ja materiaalien paikkansapitävyydestä, täsmällisyydestä, hyödyllisyydestä, täydellisyydestä tai soveltuvuudesta mihin tahansa tarkoitukseen. Käyttäjä tiedostaa, että edellä mainituissa tiedoissa ja materiaaleissa voi olla epätarkkuuksia ja virheitä ja että SLI nimenomaisesti irtisanoutuu kaikista näistä epätarkkuuksista ja virheistä aiheutuvista vastuista lain sallimissa rajoissa.
  • Mikäli käyttäjä käyttää tällä sivustolla olevia tietoja tai materiaaleja, hän tekee sen täysin omalla vastuullaan, eikä SLI ole vastuussa käytön seurauksista. Käyttäjän tulee varmistaa itse, että kaikki tämän sivuston kautta saatavilla olevat tuotteet, palvelut ja tiedot vastaavat hänen nimenomaisia vaatimuksiaan.
  • Tällä sivustolla on SLI:n omistamia ja SLI:lle lisensoituja materiaaleja. Tällaisia materiaaleja ovat mm. sivuston ja tuotteiden design, layout, ulkoasu ja grafiikat. Kopiointi ja jäljentäminen on kiellettyä, lukuun ottamatta näihin käyttöehtoihin olennaisena osana kuuluvan tekijänoikeusilmoituksen mukaista kopiointia.
  • Kaikista sellaisista sivustolla olevista tavaramerkeistä, jotka eivät ole sivuston omistajan omaisuutta tai omistajalle lisensoituja tavaramerkkejä, on ilmoitettu sivustolla erikseen.
  • Tämän sivuston luvattomasta käytöstä voi aiheutua vahingonkorvausvaatimuksia, ja/tai luvaton käyttö voidaan katsoa rikolliseksi teoksi.
  • Tällä sivustolla voi olla silloin tällöin myös linkkejä muille sivustoille. Näiden linkkien tarkoituksena on helpottaa käyttäjää saamaan lisätietoja. Ne eivät tarkoita sitä, että SLI suosittelee tai tukee kyseisiä sivustoja. SLI ei ota mitään vastuuta linkitettyjen sivustojen sisällöstä.
  • Käyttäjä voi luoda tälle sivustolle johtavan linkin jollekin toiselle sivustolle ilman SLI:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  • Sivuston käyttöön ja kaikkiin siitä aiheutuviin erimielisyyksiin sovelletaan Yhdysvaltain lakeja.
Osoite:
651 Holiday Drive
Foster Plaza 5
Suite 400
Pittsburgh, PA 15220
United States
Puhelinnumerot:
+1 (888) 447 2266 Yhdysvalloissa ja Kanadassa
+44 (20) 7193 4266 Suora numero Lontoossa