tsd-setup.exe
versão 3.0.1, compil. 924
data: 23 sierpień 2018
tamanho: 23.2 MB
SO: Todos os Windows
Grátis durante 60 dias
Bezpłatnie przez 60 dni

Total Software Deployment: zarządzane wdrażanie oprogramowania w Twojej sieci korporacyjnej.Łatwe wdrażanie oprogramowania

Dystrybucja i utrzymanie oprogramowania w sieci stały się łatwe. Zautomatyzuj tę procedurę, pozwalając Total Software Deployment na skanowanie swojej sieci, budowanie listy oprogramowania zainstalowanego w Twoich komputerach oraz wykonywanie zadań zautomatyzowanego wdrażania zdalnie, z centralnej lokalizacji.

Jakie programy są zainstalowane w Twoich komputerach Windows?

Dowiedz się, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w komputerach w Twojej sieci, nie ruszając się z fotela! Upewnij się tylko, że komputery te używają nowej wersji systemu Windows (XP lub nowszej) i przygotuj hasło administratora.

Naprawdę inteligentny skaner

Wystarczy wskazać, co należy przeskanować, a Total Software Deployment natychmiast ruszy do pracy. Poprzez zautomatyzowane odnajdowanie sieci będzie automatycznie wykrywać wszystkie aktualne węzły w podanym zakresie adresów IP, identyfikować komputery w grupach roboczych i wyświetlać strukturę domen. Skanować można po prostu z ustawieniami domyślnymi i hasłem administratora, albo wskazać dane logowania dla poszczególnych urządzeń i grup. Na miejsca, gotowi, start!

Dzięki dużej przepustowości nowoczesnych sieci i potężnym procesorom nie trzeba czekać na zakończenie jednego zadania przed uruchomieniem kolejnego. TSD stosuje w pełni równoległe, wielowątkowe podejście do skanowania sieci, uruchamiając tyle równoległych procesów, na ile konkretna sieć pozwoli. Dzięki temu skanowanie nawet stosunkowo dużej sieci można ukończyć w kilka minut.

Zarządzane aktualizacje i utrzymanie

"Jaka wersja oprogramowania X jest używana w moich komputerach i jak mogę je zaktualizować?"
To pytanie było nam zadawane najczęściej – i dokładnie do tego celu zbudowaliśmy TSD. Zarządzanych aktualizacji oprogramowania nie da się jeszcze bardziej ułatwić! Total Software Deployment przeskanuje Twoją sieć i zbuduje wyczerpujący raport opisujący, jakie oprogramowanie jest zainstalowane w każdym komputerze. Aktualizacja przestarzałych wersji jest równie prosta – wystarczy zaznaczyć je na liście i kliknąć "Update" (Zaktualizuj).

Centralny magazyn oprogramowania

Magazyn oprogramowania w systemie Total Software Deployment obsługuje instalatory jednoplikowe i złożone. Magazyn ten jest wysoce konfigurowalny, pozwalając na edycję podstawowych właściwości, takich jak numer wersji, język i obsługiwana architektura systemu operacyjnego, oraz używanie zasad wdrażania – wspólnych oraz indywidualnych dla poszczególnych produktów – wskazujących, które dodatki, aktualizacje i poprawki należy wdrożyć razem z główną aplikacją.

Wszystko, czego potrzebujesz, na rzut oka

Zobacz wszystko, czego potrzebujesz – i nic więcej! TSD dla wyświetlania informacji o węzłach sieciowych oferuje elastyczne opcje konfiguracji. Możesz zobaczyć, czy komputer jest dostępny online czy nie, pokazać jego nazwę sieciową i adres IP, sprawdzić wersję zainstalowanego systemu Windows i wybrać, jak wiele (lub jak mało) informacji chcesz wyświetlać.

Total Software Deployment udostępnia wygodne narzędzia wyszukiwania i filtrowania, pomagające szybko znajdować zainstalowane aplikacje, identyfikować cele wdrożeniowe oraz przydzielać zadania i priorytety.

Pełna kompatybilność z Total Network Inventory

Total Software Deployment i Total Network Inventory wykorzystują wspólną strukturę magazynu, pozwalając na używanie obu produktów razem, poprzez synchronizację magazynów albo zwykłe współużytkowanie magazynu przez obie aplikacje.

Budowanie pakietów do wdrożenia jednym kliknięciem

Twórz pakiety do wdrażania w trybie cichym przez kilka kliknięć! TSD automatycznie ustali typ instalatora i użyje poprawnego łańcucha wiersza polecenia, zdalnie wdrażając aplikacje bez udziału użytkownika.

Niestandardowe wdrożenie to nie problem

Masz pakiet instalacyjny, który bezwzględnie wymaga działań ze strony użytkownika? Faktem jest, że znaczący odsetek produktów nie ma wbudowanej obsługi wdrażania automatycznego. Z narzędziem Total Software Deployment to żaden problem! Dla takich pakietów instalacyjnych można po prostu tworzyć makra, wstępnie nagrywając wszystkie kliknięcia i całą uciążliwą procedurę instalacyjną. Wszelkie niepożądane czynności można łatwo wyłączyć, bez ponownego nagrywania całego scenariusza.

Wdrażanie z obrazu stanu

Jeśli nic innego nie pomoże, do wdrażania naprawdę problematycznych pakietów możemy zbudować obraz stanu systemu. Obraz stanu systemu jest narzędziem najcięższego kalibru, pomagającym instalować produkty, które skutecznie opierają się wszelkim standardowym metodom wdrażania.

Wdrażanie z obrazu stanu polega na śledzeniu zmian w plikach i ustawieniach Rejestru Windows, dokonywanych w procesie instalowania aplikacji. Zmiany te zostają zarejestrowane, wydestylowane i zawarte w dopasowanym do potrzeb pakiecie, który będzie można wdrażać zdalnie w innych komputerach. Jest to najbardziej niskopoziomowa metoda wdrażania i należy jej używać wyjątkowo ostrożnie!

Lista zadań wdrożenia

Wystarczy raz utworzyć listę pakietów i zdefiniować cele wdrożenia, aby później przeprowadzać je w wielu komputerach jednym kliknięciem. W przeciwieństwie do narzędzi wbudowanych, Total Software Deployment nie ogranicza użytkownika jedynie do pakietów MSI. Pozwala wdrażać pakiety zbudowane z użyciem szerokiego wachlarza różnych programów instalacyjnych, również takich, które obsługują instalację zdalną w ograniczonym zakresie lub nie obsługują jej w ogóle.Nieuciążliwe wdrażanie

Uruchom wdrożenie, rozsiądź się wygodnie i obserwuj proces. TSD monitoruje każdy krok, pozwalając na łatwą identyfikację wszelkich problemów z wdrożeniem.

Zdalna instalacja z użyciem Total Software Deployment nie będzie przeszkadzać użytkownikom końcowym poprzez wyskakujące okna i zapytania dialogowe i nie zakłóci ich pracy.

Wprowadzenie
Skanowanie
Inwentaryzacja
Przypadki użycia
Wdrożenie
Ograniczenia wersji próbnej
Broszura
Umowa licencyjna
Instrukcja instalacji