tnm-setup.exe
verze 2.3.0, sestavení 7600
datum: 04.leden 2017
velikost: 8.9 MB
OS: Všechny Windows
Zdarma po dobu 60 dnů
Zdarma po dobu 60 dnů

Total Network Monitor 2 je software na sledování sítě určený k nepřetržitému sledování místní sítě, jednotlivých počítačů a služeb, které vyžadují pečlivý dohled a důkladné řízení. Aplikace Total Network Monitor 2 vás předem upozorní na jakýkoli problém a vygeneruje podrobnou sestavu okolností selhání.

Monitorování síťového

Monitor je speciální typ objektu, který sleduje určité aspekty provozu služeb, stavu serveru nebo systému souborů. Vy vytváříte monitory, upřesňujete jejich nastavení podle svých konkrétních požadavků a spouštíte je a monitory zobrazují stav vaší sítě v reálném čase.

Pokud se některý parametr odchýlí od normálního stavu, monitor provede sadu akcí předdefinovanou uživatelem, například přehraje zvuk, odešle podrobný popis incidentu e-mailem nebo prostřednictvím rychlé zprávy, restartuje vzdálený počítač nebo spustí aplikaci.

V protokolu sledování je uvedena úplná historie všech provedených akcí a odečtů ze všech monitorů, což jsou cenné údaje při každodenní správě sítě.

Vševidoucí oko

Aplikace Total Network Monitor je spojena s vnějším světem prostřednictvím senzorů. Senzory poskytují aplikaci Total Network Monitor všechna data k analýze. K dispozici jsou nejrůznější senzory pro každou příležitost. Odeslání požadavku na sledování serveru prostřednictvím síťového protokolu, kontrola služby, kontrola protokolu událostí nebo hodnoty v klíči registru systému Windows, vyhledání řetězce v souboru ve vzdáleném počítači atd. – všechny tyto úlohy jsou pro aplikaci Total Network Monitor hračkou.

Dostupné senzory

Internet:
ICMP
TCP
HTTP
FTP
SMTP
POP3
IMAP
Telnet
Windows:
Protokol událostí
Stav služby
Stav registru
Výkon systému
Soubor:
Existence souboru
Velikost souboru
Porovnání souborů
Počet souborů
CRC32 souboru
Obsah souboru
Místo na disku

Oznamování a historie událostí

Pokud se něco nezdaří, provedou se akce. Akce vám zašlou upozornění, abyste mohli včas dát všechno do pořádku. Mohou poskytnout první pomoc, jako například restartovat službu nebo vzdálený počítač a spustit aplikaci nebo skript, nebo mohou jen zapsat událost do protokolu.

 

Dostupné akce

Výstrahy:
Okno se zprávou
Překryvné okno
Přehrání zvuku
Zápis do souboru
Zprávy:
E-mail
Jabber
Protokol událostí
Opatření:
Spustit aplikaci
Spustit skript
Restartovat službu
Restartovat počítač

Všechny provedené akce a změny sledovaných parametrů jsou neustále protokolovány, díky čemuž získáte jasnou představu o stavu sítě v průběhu času.

Protokolování senzorů

Aplikace Total Network Monitor 2 sleduje všechny aktivní monitory a zaznamenává potřebné informace o spuštěných senzorech do protokolu sledování. Jakákoli změna stavu monitoru bude zapsána do protokolu monitorů:

Statistika a diagram činnosti

Statistika zahrnuje dobu běhu, čas poslední kontroly, celkový počet kontrol a počet zelených, červených a černých stavů vybraného monitoru. Diagram činnosti je nástroj, který graficky znázorňuje výsledky senzoru vybraného monitoru.

Protokolování akcí

Aplikace Total Network Monitor zaznamenává všechny provedené akce do protokolu akcí:

 

Software na mapování sítě

Vygenerujte vizuální znázornění vašeho monitorovacího projektu v podobě mapy sítě: uspořádejte ikony zařízení na velké bílé ploše a vykreslete strukturu sítě pomocí propojení. V případě, že některé zařízení vyžaduje vaši pozornost, rozsvítí se na mapě červeně.

Přehled
Senzory
Akce
Statistika
Mapa sítě
Omezení zkušební verze
Brožura
EULA
Pokyny k instalaci